Partnerships and co-creation

Benadering

Nextensa gaat in gesprek met haar stakeholders en heeft verschillende partnerschappen en dialogen opgezet binnen haar community om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Nextensa streeft er ook naar een rijk en gevarieerd programma aan te bieden voor jonge mensen en hun families door middel van sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Hiertoe werkt het bedrijf samen met lokale verenigingen om co-creatie te bevorderen en biedt het actief ondersteuning aan nieuwe en reeds langlopende initiatieven in de wijken. Nextensa zet projecten en zakelijke relaties op met organisaties die dezelfde waarden delen om een duurzame en circulaire economie te bevorderen. De organisatie werkt samen met partners en klanten die dezelfde missie nastreven om uitgaande van verantwoorde co-creatie nieuwe multifunctionele wijken te ontwikkelen. Aannemers worden geselecteerd op basis van hun wil om duurzaamheid te integreren en om zich te focussen op lokale verankering in het kader van de opdracht.

Bovendien is Nextensa voortdurend op zoek naar synergieën en partnerschappen voor de realisatie van energieprojecten om in te spelen op plaatselijke behoeften en maakt daarbij gebruik van lokale hernieuwbare bronnen om een meerwaarde te creëren voor de grotere lokale gemeenschappen.

Synergieën tot stand brengen met andere organisaties

Duurzaamheid wordt steeds meer een verhaal van verbinding. Via innovatieve en co-creërende partnerschappen vinden de overheid, het bedrijfsleven, de maatschappelijke actoren en kennisinstellingen elkaar steeds meer in hun streven naar een duurzamere wereld.

Nextensa vindt het uiterst belangrijk om banden te smeden met organisaties die een gemeenschappelijk doel nastreven en een waardevol ecosysteem willen creëren. Het zoekt gelijkgestemde partners om kennis en ervaring uit te wisselen en te co-creëren. Door duidelijk en open over haar ESG-strategie te communiceren, sensibiliseert Nextensa haar klanten, huurders, inschrijvers en leveranciers over haar duurzaamheidsdoelstellingen en -eisen. Voordat het een nieuwe zakelijke relatie aangaat, beoordeelt Nextensa de partij op onder meer hun visie op duurzaamheid, lokale verankering en partnerschappen. Met deze aanpak zorgt Nextensa ervoor dat alle projecten bijdragen aan het doel om groene en inclusieve omgevingen te ontwikkelen die een circulaire en duurzame economie bevorderen.

Eén van de vele voorbeelden was de oprichting dit jaar van de energiegemeenschap, een proefproject voor het delen van energie op de Tour & Taxis-site in samenwerking met WeSmart.

Partnerschappen met verenigingen en coöperaties

Nextensa steunt projecten en organisaties die actief zijn op het gebied van duurzame voeding, circulaire economie, sociale economie of culturele en welzijnsprojecten, en verwelkomt ze op de Tour & Taxis-site of andere locaties in haar portefeuille.

Nextensa’s vele acties, samenwerkingsverbanden en initiatieven maken het mogelijk om lokale dynamiek te creëren. Deze acties liggen aan de basis van een gemeenschapsgevoel en betrekken de lokale bevolking actief bij inspirerende activiteiten.

Nextensa maakt ruimte voor nieuwe voorzieningen van collectief belang om de sociale cohesie en actieve participatie van omliggende wijken te stimuleren. Ruimtes worden (gratis of met flinke korting) ter beschikking gesteld aan organisaties die een positieve impact op de samenleving hebben. Eén van de organisaties die Nextensa dit jaar ondersteunde, is TADA vzw (ToekomstATELIERdelAvenir) - een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving.

TADA bestaat dankzij talloze mensen en particuliere organisaties. Zij zetten belangeloos de kracht van de samenleving in om zoveel mogelijk mensen aan te moedigen meer individuele verantwoordelijkheid te nemen, ten behoeve van een meer inclusieve samenleving, met gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen.

TADA heeft samen met professionals uit de filmwereld kinderen van een klas uit Molenbeek geholpen om hun eigen kortfilm te maken. Het project werd afgesloten met een filmfestival in de bioscoop van Maison de la Poste (Tour & Taxis) waar ouders werden uitgenodigd om de films van hun kinderen te komen bewonderen.

Nextensa organiseert ook regelmatig opendeur-evenementen, waarbij kleine bedrijven, pop-ups of startende ondernemingen in de buurt de kans krijgen om hun projecten te promoten. Die evenementen kunnen rekenen op een interessante mix van honderden bezoekers, van buurtbewoners tot toeristen van alle leeftijden en nationaliteiten.

Opportuniteiten bieden

Nextensa stelt niet alleen bewoners en bezoekers centraal in haar duurzaamheidsambities, maar ziet ook in wat de mogelijkheden zijn als de gemeenschap op een breder niveau daadwerkelijk wordt ondersteund.

Nextensa streeft ernaar welvaart te creëren en kansen te bieden aan de lokale gemeenschap door werkgelegenheid te bieden aan jongeren en lokale ondernemers, bij te dragen aan een betere leefomgeving en collectieve voorzieningen aan te bieden.

Dit jaar steunde Nextensa het project ‘Building Beyond Borders’ van de studenten van de Universiteit Hasselt, dat tot doel heeft de Parckfarm-serre in het verlengde van het Tour & Taxis-park te moderniseren. Het postgraduaat Building Beyond Borders is een tweejaarlijks leer-en-doe-programma voor afgestudeerden en professionals die een changemaker in de bebouwde omgeving willen worden.

Het programma bestaat uit een reeks theoretische sessies, lezingen, workshops, praktische experimenten en ontwerpverkenningen.

Dit jaar overtrof Nextensa ruimschoots haar doelstelling om elk jaar ten minste 25 initiatieven met een positieve impact te ondersteunen, waaronder zowel lopende als nieuwe projecten:

20222021
AANTAL ONDERSTEUNDE INITIATIEVEN IN DE CATEGORIE:3426
STEUN AAN VERENIGINGEN105
STEDELIJKE MICROMOBILITEIT STIMULEREN22
RECHTVAARDIGHEID EN MENSENRECHTEN BEVORDEREN
3
3
INTEGRATIE VAN KUNST, CULTUUR & SPORT
16
10
KANSEN BIEDEN
3
6


Toekomstige doelstellingen

Nextensa wil elk jaar ten minste 25 initiatieven steunen die zich inzetten voor een duurzame samenleving of een circulaire economie, zowel lopende als nieuwe projecten.

Om verdere synergie met andere organisaties te creëren, zal Nextensa actief blijven zoeken naar mogelijke partnerschappen die een toegevoegde waarde kunnen bieden aan projecten met een positieve impact op de mens, planeet en welvaart.

Het blijft een prioriteit om de gemeenschap te betrekken bij het bevorderen van sociaal welzijn. Nextensa zal onderzoek blijven doen om na te gaan wat er beter kan, maar zal ook vertrouwen in reeds ondernomen acties, waarbij wordt gestreefd naar een tevredenheidspercentage van 80%.