Strategie

Nextensa profileert zich als een verantwoordelijke vastgoedspeler, die projecten ontwikkelt met een toegevoegde waarde op zowel ecologisch als sociaal gebied. Onze ambitie is glashelder: al doende het goede voorbeeld geven. Om dit te bereiken hanteren we een transparante visie op milieu, maatschappij en bedrijfsvoering. Het uitgangspunt van deze visie is bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Meer lezen

Initiatieven & partnerschappen

Nextensa handelt niet in haar eentje om haar doelstellingen voor het creëren van een duurzamere leefomgeving te realiseren. Wij zijn voortdurend op zoek naar connecties en partnerschappen met een breed scala aan stakeholders die een gemeenschappelijk doel van ecologische en energetische duurzaamheid delen, evenals sociale cohesie en steun aan de gemeenschap, om kennis en ervaring uit te wisselen en een zinvol ecosysteem te creëren.

Meer lezen

Highlights

In onze laatste twee gepubliceerde duurzaamheidsrapporten werd verslag uitgebracht over Nextensa's potentiële negatieve en positieve impact op 14 vooraf gedefinieerde, prioritaire ESG-thema's die gebaseerd zijn op duurzaamheidsnormen en -kaders. De nadruk kwam daarbij ook te liggen op ESG-thema's die hoogdringend aangepakt moesten worden vanwege hun grote impact: CO2-neutraliteit, circulariteit, waterbeheer, gezonde gebouwen, gemengde wijken en biodiverse omgevingen, Nextensa-werknemers, en partnerschappen en co-creatie.

Meer lezen

Team

Om haar strategie voor duurzame ontwikkeling te realiseren, heeft Nextensa een ESG-comité opgericht. Dit comité is ervoor verantwoordelijk om het management te adviseren over strategische beslissingen met betrekking tot prioriteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling, deze door het hele bedrijf te verspreiden, doelstellingen en belangrijke prestatie-indicatoren te identificeren en alle leden van de organisatie te betrekken bij de ESG-processen.

Meer lezen
Strategie
Initiatieven & partnerschappen
Highlights
Team