Met onze visie en missie op het gebied van duurzaamheid willen we een substantiële positieve bijdrage leveren aan de volgende vier duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), zonder daarbij de andere doelstellingen negatief te beïnvloeden:

Nextensa’s visie is perfect verwoord in de onderstaande slogan: ‘Places You Prefer:

Excelleren in duurzame, stedelijke vastgoedinvesteringen en -ontwikkelingen door plaatsen te creëren waar onze klanten het liefst wonen, werken, winkelen en ontspannen.

In lijn met haar duurzaamheidsmissie wil Nextensa aantrekkelijke locaties creëren door:

 • het ontwikkelen van klimaatadaptieve gebouwen: door het ontwerpen van projecten met behulp van technologische innovatie, om het meest efficiënte gebruik van hernieuwbare energie en het minimaliseren van de benodigde natuurlijke hulpbronnen gedurende de volledige levenscyclus ervan mogelijk te maken;
 • het creëren van duurzame samenlevingen: door het creëren van gezonde, inspirerende en creatieve omgevingen, en van duurzame wijken voor huidige en toekomstige generaties om in te wonen, te werken en te genieten;
 • te investeren in menselijk kapitaal: door te focussen op de behoeften van directe en indirecte betrokkenen, alsook op maatschappelijke verantwoordelijkheid en eerlijk zakendoen om op die manier opportuniteiten te genereren, waardevolle partnerschappen te creëren en de waarde voor iedereen te maximaliseren.

De gebouwen, onze core business, vormen het epicentrum van onze duurzaamheidsstrategie. Deze gebouwen vinden hun plek in omgevingen die op hun beurt gemeenschappen en de samenleving beïnvloeden, maar ook alle personen die in deze omgevingen actief zijn.

Op basis van deze filosofie formuleert Nextensa acties om de negatieve impact te verminderen, potentiële synergieën en een positieve impact te ondersteunen, en geïdentificeerde lacunes op te vullen door nauwe samenwerking met stakeholders. Nextensa focust zich daarbij niet alleen op acties op langere termijn, maar vooral op wat kan, hier en nu.

Nextensa hanteert een iteratieve methode zoals we in de afbeelding kunnen zien. Dat betekent dat duurzaamheid voortdurend evolueert op basis van onze kennis die steeds verruimt en verbetert. In het licht van deze nieuwe inzichten kunnen we bepaalde acties opnieuw beoordelen om zo onze resultaten te optimaliseren.

Legenda's (met de klok mee)

Gebouwen die zich aanpassen aan het klimaat

 • CO2-neutraliteit
 • Water beheersing
 • Circulariteit
 • Innovatie & Technologie
 • Gezonde gebouwen

Menselijk vermogen

 • Medewerkers van Nextensa
 • Partnerships en co-creatie
 • Kansen geven

Het goede voorbeeld geven

 • Voorbeeldige organisatie

Duurzame samenleving

 • Gemengde buurten en biodiverse omgevingen
 • Slimme en duurzame mobiliteit
 • Beperking van afvalstromen
 • Promotie van kunst en cultuur
 • Ondersteunt een gezond dieet