• 17 augustus 2023 Halfjaarlijks financieel verslag 2023
  • 20 november 2023 Tussentijdse verklaring Q3 2023
  • 21 februari 2024 Jaarresultaten 2023
  • 29 maart 2024 Jaarlijks financieel verslag 2023
  • 21 mei 2024 Tussentijdse verklaring Q1 2024
  • 21 mei 2024 Jaarvergadering aandeelhouders
  • 27 mei 2024 Betaalbaarstelling dividend
  • 13 augustus 2024 Halfjaarlijks financieel verslag 2024
  • 14 november 2024 Tussentijdse verklaring Q3 2024