Op 31 maart 2022 publiceerde Nextensa haar duurzaamheidsverslag 2021 als pas gefuseerde organisatie van twee belangrijke vastgoedspelers, Leasinvest Real Estate & Extensa Group, elk met hun eigen kernactiviteiten en verschillende materialiteiten.

In 2021 werd een gemeenschappelijk materialiteitsproces met 14 prioritaire ESG-thema’s gedefinieerd. Nextensa identificeerde dit jaar de huidige en potentiële impact op haar ecosysteem om het ‘dubbele materialiteit’-perspectief te integreren. Nextensa’s potentiële negatieve en positieve impact voor de 14 materiële thema’s werd beoordeeld op basis van de duurzaamheidsnormen en -kaders, die specifiek een analyse van de vastgoedsector maken.

Voor 2022 werd besloten om voornamelijk verslag uit te brengen over de ESG-thema’s die het bedrijf vanwege zijn grote impact het dringendst wil aanpakken, namelijk: ‘CO2-neutraliteit’, ‘circulariteit’, ‘waterbeheer’, ‘gezonde gebouwen’, ‘gemengde wijken en biodiverse omgevingen’, ‘Nextensa’s mensen’ en ‘partnerschappen en co-creatie’.

In dit duurzaamheidsverslag brengen we verslag uit over deze thema’s voor alle (her)ontwikkelingen en investeringsactiviteiten van Nextensa (tenzij anders aangegeven). Dit duurzaamheidsverslag beschrijft de activiteiten van Nextensa nv en haar dochterondernemingen. We brengen geen verslag uit over de activiteiten van geassocieerde deelnemingen of joint ventures waarin de groep participeert. In 2022 werd binnen de nieuwe organisatie een proces ingericht om informatie te consolideren en data voor ESG-monitoring, management- en prestatierapportage te verzamelen voor de komende jaren, in lijn met de GRI-normen. Het doel is om de dekkingsgraad voor de verschillende KPI’s jaarlijks te verhogen.

Duurzaamheidscijfers 2022

 • 24,7 % van de omzet aligned met de EU-taxonomie

Nieuwe kantoren voor Nextensa, toonaangevend op het gebied van energieprestaties en circulariteit

 • Daling met 17,70 ton CO2eq voor scope 1&2

 • 57 % minder energieverbruik in Nextensa’s kantoren

 • 52,3 % van het afval van Nextensa’s kantoren wordt hergebruikt als grondstof

Creëren van een nieuwe stadswijk:

 • 4 woongebouwen opgeleverd (Park Lane) + start constructie Park Lane Fase 2

 • Energiegemeenschap die 200Mwh deelt 

 • Nieuwe vijvers op het terrein van Tour & Taxis gevuld met 5.875.000 liter grondwater afkomstig van het bouwwerf van Park Lane Fase 2

 • 2310 nieuwe bomen geplant in het park Tour & Taxis

Andere:

 • 7076 Mwh aan zonne-energie geproduceerd in 2022 (+235 MWh)

 • Fotovoltaïsche panelen met een vermogen van 8261 kWp (+303 kWp in 2022)

 • 34 maatschappelijke initiatieven ondersteund

 • 141 laadstations geïnstalleerd in de hele portefeuille met een laadvermogen van 188 MW

 • 2 extra onderscheidingen voor Gare Maritime + 1 voor Hangar 26/27

 • ESG risicobeoordelingsscore van Sustainalytics: van 21,0 in 2021 naar 15,0 in 2022