Gewone en buitengewone algemene vergaderingen (21 mei 2024)

Gewone algemene vergadering (15 mei 2023)

Gewone algemene vergadering (16 mei 2022)

Aangezien Nextensa Nederlands heeft gekozen als officiële taal, zijn enkel de documenten in het Nederlands rechtsgeldig. De Franstalige versies die hieronder beschikbaar zijn, zijn vertalingen uit het Nederlands, waarvoor Nextensa verantwoordelijk is.

Buitengewone algemene vergadering (29 november 2021)

Aangezien Nextensa Nederlands heeft gekozen als officiële taal, zijn enkel de documenten in het Nederlands rechtsgeldig. De Franstalige versies die hieronder beschikbaar zijn, zijn vertalingen uit het Nederlands, waarvoor Nextensa verantwoordelijk is.

Buitengewone algemene vergadering (19 juli 2021)

Aangezien Nextensa Nederlands heeft gekozen als officiële taal, zijn enkel de documenten in het Nederlands rechtsgeldig. De Franstalige versies die hieronder beschikbaar zijn, zijn vertalingen uit het Nederlands, waarvoor Nextensa verantwoordelijk is.

 • NOTULEN Download
 • OPROEPING Download
 • VOLMACHT Download
 • TOELICHTENDE NOTA Download
 • ADVIES VAN HET COB (INCL. CONCLUSIE DPCF) Download
 • VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER M.B.T. DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP INCL. TOELICHTENDE NOTA, STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS Download
 • VERSLAG VAN DE COMMISSARIS M.B.T. DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA IN HET KADER VAN DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP Download
 • TUSSENTIJDSE STATUTEN IN ONTWERP IN TRACK CHANGES T.O.V. DE HUIDIGE STATUTEN Download
 • TUSSENTIJDSE STATUTEN IN ONTWERP Download
 • VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER M.B.T. DE OMZETTING, INCL. TOELICHTENDE NOTA, STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS ONTWERP STATUTENWIJZIGING Download
 • VERSLAG VAN DE COMMISSARIS M.B.T. DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA IN HET KADER VAN DE OMZETTING Download
 • STATUTEN LRE 2.0 IN ONTWERP IN TRACK CHANGES T.O.V. DE HUIDIGE STATUTEN Download
 • STATUTEN LRE 2.0 IN ONTWERP Download
 • VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER M.B.T. DE INBRENG LREM, INCL. TOELICHTENDE NOTA EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS Download
 • VERSLAG VAN DE COMMISSARIS M.B.T. DE INBRENG LREM Download
 • ONTWERP INBRENGOVEREENKOMST LREM Download
 • VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER M.B.T. DE INBRENG EXTENSA, INCL. TOELICHTENDE NOTA EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS Download
 • VERSLAG VAN DE COMMISSARIS M.B.T. DE INBRENG EXTENSA Download
 • VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER M.B.T. DE HERNIEUWING VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL Download

Gewone algemene vergadering (17 mei 2021)

Aangezien Nextensa Nederlands heeft gekozen als officiële taal, zijn enkel de documenten in het Nederlands rechtsgeldig. De Franstalige versies die hieronder beschikbaar zijn, zijn vertalingen uit het Nederlands, waarvoor Nextensa verantwoordelijk is.
Voor de geconsolideerde financiële staten, het jaarverslag en het remuneratieverslag, verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2020.

Gewone algemene vergadering (18 mei 2020)

Aangezien Nextensa Nederlands heeft gekozen als officiële taal, zijn enkel de documenten in het Nederlands rechtsgeldig. De Franstalige versies die hieronder beschikbaar zijn, zijn vertalingen uit het Nederlands, waarvoor Nextensa verantwoordelijk is.
Voor de geconsolideerde financiële staten, het jaarverslag en het remuneratieverslag, verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2019.

Buitengewone algemene vergadering (16 december 2019)

Aangezien Nextensa Nederlands heeft gekozen als officiële taal, zijn enkel de documenten in het Nederlands rechtsgeldig. De Franstalige versies die hieronder beschikbaar zijn, zijn vertalingen uit het Nederlands, waarvoor Nextensa verantwoordelijk is.

Gewone algemene vergadering (20 mei 2019)

Aangezien Nextensa Nederlands heeft gekozen als officiële taal, zijn enkel de documenten in het Nederlands rechtsgeldig. De Franstalige versies die hieronder beschikbaar zijn, zijn vertalingen uit het Nederlands, waarvoor Nextensa verantwoordelijk is.
Voor de geconsolideerde financiële staten, het jaarverslag en het remuneratieverslag, verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2018.

Gewone algemene vergadering (22 mei 2018)

Aangezien Nextensa Nederlands heeft gekozen als officiële taal, zijn enkel de documenten in het Nederlands rechtsgeldig. De Franstalige versies die hieronder beschikbaar zijn, zijn vertalingen uit het Nederlands, waarvoor Nextensa verantwoordelijk is.
Voor de geconsolideerde financiële staten, het jaarverslag en het remuneratieverslag, verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2017.