AFSTOTING VAN TWEE GEBOUWEN EN UPDATE VAN HET PROGRAMMA VOOR DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

- Gereglementeerd persbericht

AFSTOTING VAN TWEE GEBOUWEN EN UPDATE
VAN HET PROGRAMMA VOOR DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

NEXTENSA VERKOOPT CRESCENT EN MONNET IN HET KADER VAN ZIJN NIEUWE STRATEGIE

NEXTENSA kondigt de verkoop aan van het MONNET-gebouw in Luxemburg.  Dit uitstekende kantoorgebouw, dat NEXTENSA al sinds 2006 in portefeuille had, ligt in het hart van het financiële district van Kirchberg aan de Rue Jean Monnet 4 en bestrijkt zo'n 4.000 m², die volledig verhuurd zijn aan diverse solide financiële huurders. Deze private transactie werd door het Benelux-team van Edmond de Rothschild uitgevoerd namens zijn Benelux Commercial Real Estate Fund, met advies van Cushman & Wakefield. 

Vorige week verkocht NEXTENSA in dezelfde lijn ook de erfpachtrechten van THE CRESCENT aan de private beleggers DES / De Weer. The Crescent is een zeer werkvriendelijk kantoorgebouw van 15.000 m², gelegen aan de Erasmus Campus in Brussel (Anderlecht). Het gebouw, dat aanvankelijk voor L'Oréal was gebouwd aan het begin van de eeuw, is in 2011 diepgaand omgebouwd tot een “serviced office building” en is nu vrijwel volledig verhuurd aan diverse huurders. De koper werd geadviseerd door Anker18. 

Prestaties en duurzaamheid :
Deze transacties stroken met Nextensa’s strategie voor activarotatie, die zich richt op de ontwikkeling van een toekomstbestendige portefeuille op basis van projecten in sleutellocaties waar de mens, duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Nextensa was sinds respectievelijk 2002 (The Crescent) en 2006 (Monnet) eigenaar van deze gebouwen. De twee transacties vertegenwoordigen een brutobedrag van circa EUR 72 miljoen, wat hoger ligt dan de recentste waardering per 31/12/21 en concreet illustreert hoe het bedrijf vermogenswinst en tastbare meerwaarde weet te creëren.

  

INKOOP VAN AANDELEN

In overeenstemming met artikel 8:4 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, maakt Nextensa bekend dat zij in de periode van 10 februari 2022 tot en met 16 februari 2022  1 742 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels in het kader van haar eerder aangekondigd terugkoopprogramma van eigen aandelen1. De aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde prijs (afgerond) van € 72,42 per aandeel. Het terugkoopprogramma heeft als doel Nextensa in staat te stellen haar verplichtingen na te komen die voortkomen uit aankoopplannen ten voordele van het uitvoerend management van Nextensa, en dit binnen de grenzen van de (hernieuwde) machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 19 juli 2021.

Gedetailleerd overzicht van de verrichtingen per dag

DatumAantal aandelenGemiddelde koers (€)Minimale koers (€)Maximale koers (€)Totale prijs (€)
10/02/202214272,3872,1072,5010 277,40
11/02/2022-----
14/02/202240072,4572,1072,8028 980,00
15/02/202260072,4372,1072,7043 460,00
16/02/202260072,4072,0072,7043 440,00
Totaal1 742 72,42  126 157,40

Als gevolg van bovenstaande transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 23.799 (0,24% t.o.v. een totaal van 10.002.102 aandelen) op 16 februari 2022.

[1] Cfr. Persbericht « Inkoop eigen aandelen », dd. 8 december 2021.

VOOR MEER INFORMATIE:

Michel Van Geyte,  
Chief Executive Officer
+32 3 238 98 77
michel.van.geyte@nextensa.eu
    *representing Midhan BV

OVER NEXTENSA NV

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2021 ca € 1,41 miljard.Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis (B) en Cloche d’Or (L), waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. Daarnaast is er ook een ontwikkelingspijplijn in België en Luxemburg van meer dan 300.000 m² aan kantoren en residentieel vastgoed. De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 725,2  miljoen (waarde 16/02/2022).

Bijlage