AXA Belgium NV onderschrijft de toekomstige groei van Leasinvest Real Estate Comm.VA

- Gereglementeerd persbericht

AXA Belgium en vastgoedbevak Leasinvest Real Estate (Leasinvest RE) hebben een kaderakkoord gesloten teneinde de groei van de vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate te ondersteunen. AXA Belgium zal toetreden tot het kapitaal van Leasinvest Real Estate door toekomstige inbrengen van vastgoed tegen creatie van nieuwe aandelen van de bevak.
 
De toetreding van AXA Belgium als belangrijke aandeelhouder van Leasinvest Real Estate bewijst het vertrouwen van deze institutionele investeerder in de strategie en het management van de bevak. De portefeuille van Leasinvest Real Estate is gediversifieerd zowel geografisch (Brussel, Antwerpen en Gent) als naar product (kantoren, semi-industrieel, logistiek en retail), hetgeen de interesse van AXA Belgium verklaart. Dank zij deze investering in aandelen beschikt AXA Belgium over liquide vastgoedactiva die beter beantwoorden aan het investeringsprofiel van bepaalde portefeuilles.
 
Aangezien de toegelaten schuldgraad 50% bedraagt, laat de voorgenomen participatie van AXA Leasinvest Real Estate op termijn toe bijkomend € 120 mio te investeren.
 
Leasinvest NV (het vastgoedfiliaal van Ackermans & van Haaren) houdt momenteel 40,77% aan in Leasinvest Real Estate. Indien het investeringsprogramma volledig wordt gerealiseerd, zullen Leasinvest NV en AXA Belgium ieder een participatie in Leasinvest Real Estate bezitten van ongeveer 29%.
 
De aandeelhoudersstructuur van Leasinvest Real Estate Management NV, de statutaire zaakvoerder van Leasinvest Real Estate, ondergaat geen wijziging en blijft een 100% filiaal van Leasinvest NV. AXA Belgium zal wel vertegenwoordigd worden in de Raad van Bestuur van de zaakvoerder.
 
Het princiepsakkoord werd afgesloten onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de CBFA van de diverse afzonderlijke stappen van de voorgenomen investering.
 
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve gebouwen (kantoren, logistiek en retail) gelegen in de driehoek Brussel/Gent/Antwerpen.
De beleggingswaarde op 31 maart 2004 bedraagt 264,3 miljoen EUR. De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 180.000 m2, gelegen op 14 verschillende lokaties en verspreid over 35 gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext en werd in januari 2002 opgenomen in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft een marktkapitalisatie van 156,9 miljoen EUR (waarde 14 juli 2004).
 
AXA Belgium NV
50 miljoen personen en ondernemingen in de wereld hebben vertrouwen in AXA om hun goederen te verzekeren, hun gezin of medewerkers te beschermen op het vlak van gezondheid en voorzorg, hun vermogen of de activa van hun onderneming te beheren. In België kan AXA rekenen op meer dan 6.000 medewerkers. Hij is de tweede verzekeraar en de vijfde bank.