Leasinvest Real Estate bezit, bij afsluiting van het openbaar bod tot aankoop en diens heropening 90,12%(1) van de aandelen van Dexia Immo Lux

- Gereglementeerd persbericht

Na de verwerving op 22 maart 2006 van in totaal 51,13 % in de genoteerde vastgoedbevek Dexia Immo Lux (DIL), en de lancering en heropening van het openbaar bod tot verwerving van de rest van de aandelen, bezit Leasinvest Real Estate nu 90,12%[1] van alle Dexia Immo Lux aandelen.
 
In het kader van de heropening van het openbaar bod tot aankoop dat op 29 juni 2006 werd afgesloten, werden 1.251 kapitalisatie-aandelen en 4.079 distributieaandelen aan Leasinvest Real Estate aangeboden.
Leasinvest Real Estate bezit, bij afsluiting van het bod en diens heropening, een totaal van 41.940 kapitalisatie-aandelen en  21.148 distributie-aandelen (1), wat  90,12%(1) vertegenwoordigt van de aandelen van Dexia Immo Lux. Er blijven  2.437 kapitalisatieaandelen en 4.482 distributieaandelen verspreid onder het publiek.
De prijs van de aandelen aangeboden n.a.v. de heropening van het bod zal aan de verkopers betaald worden op 7 juli 2006.
 
Leasinvest Real Estate heeft aan de marktautoriteiten de schrapping gevraagd van de notering van de Dexia Immo Lux aandelen op Euronext Brussels. De schrapping kan slechts worden doorgevoerd door de autoriteiten van Euronext Brussels handelend in samenspraak met de CBFA, die een vetorecht heeft. De aandelen van Dexia Immo Lux zullen genoteerd blijven op de beurs van Luxemburg.
 
Leasinvest Real Estate heeft eveneens de verwijdering gevraagd van Dexia Immo Lux van de officiële lijst van openbare instellingen voor collectieve beleggingen naar buitenlands recht bij de CBFA. Ingeval van verwijdering van de lijst van ICBs, zal de financiële dienstverlening van Dexia Immo Lux behouden blijven teneinde in België (i) de uitbetaling van de resultaten, (ii) de verspreiding van informatie inzake (voorstellen tot) transacties op effecten ("corporate events") en (iii) de verspreiding van periodieke en occasionele informatie die zal worden verspreid in Luxemburg, te verzekeren. De resultaten van het bod en de schrapping van de markt van Euronext Brussels zou zonder gevolgen zijn voor het fiscaal stelsel van Dexia Immo Lux dat, uitgezonderd wijziging van de Luxemburgse wetgeving, onveranderd blijft. Dexia Immo Lux zal wel ingeschreven blijven op de officiële lijst van openbare instellingen voor collectieve beleggingen onderworpen aan het toezicht van de CSSF.

Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg. De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft een marktkapitalisatie van 271,3 miljoen EUR (op 4 juli 2006).
 
 
Voor meer informatie, neem contact op met:
 
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
Investor Relations
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com

[1] Inclusief de 60 distributie-aandelen van Dexia Immo Lux Conseil NV.