Leasinvest Real Estate breidt haar Luxemburgse portefeuille verder uit.

- Niet-gereglementeerd persbericht

Leasinvest Immo Lux, 96,5% dochteronderneming van Leasinvest Real Estate, heeft een strategisch goed gelegen kantoorproject verworven gelegen op de avenue Monterey 35 in Stad Luxemburg. Door deze overname zal Leasinvest Real Estate haar Luxemburgse portefeuille verhogen met ongeveer 10 miljoen euro, na uitvoering en oplevering van het project.
 
 
Leasinvest Real Estate verwerft toplocatie in Luxemburg
 
Leasinvest Immo Lux, dochtervennootschap van Leasinvest Real Estate, heeft rechtstreeks 100% van de Luxemburgse vennootschap Montimmo SA verworven voor een bedrag van 3,1 miljoen euro[1]. De verwachte totale investering van deze acquisitie en de verdere afwerking van het kantoorproject van Montimmo SA zal ongeveer 10 miljoen euro bedragen. Er wordt verwacht dat het project na de volledige afwerking, oplevering en verhuring een bruto aanvangsrendement zal hebben van bijna 7%.
 
Het project is gelegen in één van de belangrijkste straten van het Central Business District van Stad Luxemburg en omvat 1.585 m² kantoorruimte en 15 ondergrondse parkeerplaatsen. De afgewerkte ruwbouw zal door Leasinvest Immo Lux, via Montimmo SA, verder voltooid worden.
 
De vraag naar zulke uitstekend gelegen kantoorpanden blijft heel sterk op de Luxemburgse markt en er wordt verwacht dat nog voor de oplevering, voorzien voor midden 2009, het pand volledig verhuurd zal zijn.
 
Deze acquisitie past volledig in de doordachte groei van de portfolio en de verdere geografische diversificatie van Leasinvest Real Estate.
 
 
Leasinvest investeert en (her)ontwikkelt verder in Luxemburg
 
Sinds de belangrijke overname van midden 2006 van de Luxemburgse vastgoedbevek Dexia Immo Lux (nu Leasinvest Immo Lux) is Luxemburg de tweede thuismarkt van Leasinvest Real Estate na België met ongeveer 33% van de totale geconsolideerde portefeuille.
De overname van Montimmo SA is de eerste acquisitie in Luxemburg sinds deze belangrijke verwerving. De totale Luxemburgse portefeuille zal inclusief deze acquisitie en na uitvoering en oplevering ervan, 12 gebouwen omvatten met een waarde van ongeveer 180 miljoen euro.
In Luxemburg (her)ontwikkelt Leasinvest Real Estate via Leasinvest Immo Lux succesvol, naast de realisatie van het herontwikkelingsproject van de CFM-site gelegen op Cloche d'Or in Luxemburg, dat werd afgewerkt en opgeleverd tijdens het 2de kwartaal van 2008 en reeds op voorhand verhuurd was aan de bestaande huurders, de lopende herontwikkeling van de Bian-site eveneens op Cloche d'Or en nu het ontwikkelingsproject op de toplocatie op de avenue Monterey.
 
 
Jean-Louis Appelmans, CEO van Leasinvest: 'Leasinvest Real Estate heeft een professioneel vastgoedbeheer en tevens belangrijke in-house bouwexpertise opgebouwd die we succesvol toepassen op onze gebouwenportefeuille en die onze strategie bevestigt naar waardecreatie voor onze aandeelhouders'.
 
 
 
Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
CEO
T: +32 3 238 98 77
 
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke panden en retailgebouwen in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Op heden omvat de vastgoedportefeuille van Leasinvest 52 gebouwen  in exploitatie, waarvan er 41 gelegen zijn in België en 11 in het Groot-Hertogdom Luxemburg, met een totale vastgoedwaarde van bijna 490 miljoen euro.
De vastgoedbevak noteert op NYSE Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 277 miljoen euro.[1] Voor de bepaling van de acquisitieprijs werd  voor de waarde van het ruwbouwproject een bedrag in aanmerking genomen dat  4,8% hoger ligt dan de door de onafhankelijke schatter bepaalde waarde van de ruwbouw. Hiervoor werd rekening gehouden met  het meerwaardepotentieel na afwerking van het kantoorproject.