Leasinvest Real Estate Comm. VA:

- Gereglementeerd persbericht

Resultaten van de openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 926.038 nieuwe aandelen voor een maximumbedrag van 60.655.489 EUR in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal en met uitoefening van voorkeurrecht

Resultaat van de openbare aanbieding tot inschrijving met voorkeurrecht

Tijdens de inschrijvingsperiode met voorkeurrecht die liep van 5 juni 2013 tot en met 19 juni 2013, werden 3.671.655 voorkeurrechten uitgeoefend. Dit resulteerde in een inschrijving op 847.305 nieuwe aandelen, gelet op de inschrijvingsverhouding van 3 nieuwe aandelen voor 13 voorkeurrechten. Het geheel van deze inschrijvingen vertegenwoordigt een opname van ongeveer 91,5% van het totale aanbod van 60.655.489 EUR.

Resultaat van de private plaatsing van de scrips en het aanbod

De 341.177 voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend op het einde van de inschrijvingsperiode met voorkeurrecht werden op 20 juni 2013 te koop aangeboden aan institutionele beleggers uit België en de Europese Economische Ruimte onder de vorm van scrips via een versnelde private plaatsing voor de prijs van 0,05 EUR per scrip. De kopers van deze scrips hebben ingeschreven op alle nieuwe aandelen, aan de prijs van 65,5 EUR per nieuw aandeel (met toepassing van dezelfde ratio van 3 nieuwe aandelen voor 13 scrips als de ratio die werd gehanteerd voor de inschrijving met voorkeurrecht).
Derhalve zijn alle aandelen die in het kader van de kapitaalverhoging werden aangeboden onderschreven. Het resultaat van de openbare aanbieding van nieuwe aandelen waarop aldus werd ingeschreven bedraagt in totaal 60.655.489 EUR.

Betaling, levering en notering nieuwe aandelen

De betaling en de levering van de nieuwe aandelen zal plaatsvinden op 25 juni 2013 en de notering van de nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussels wordt verwacht plaats te vinden op 25 juni 2013. De netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) van de verkoop van de scrips bedraagt 0,05 EUR per coupon nr. 15. Dit bedrag zal vanaf 25 juni 2013 betaald worden aan de houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten. De houders van niet-uitgeoefende rechten verbonden aan aandelen op naam zullen van Leasinvest Real Estate richtlijnen ontvangen die te volgen zijn om de netto-opbrengst te bekomen. De houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten verbonden aan aandelen op effectenrekening zullen door hun financiële instelling op de hoogte worden gebracht van de te volgen procedure om de hen toekomende netto-opbrengst te bekomen. De houders van niet-uitgeoefende rechten verbonden aan aandelen aan toonder zullen het bedrag ontvangen bij aanbieding van coupon nr. 15.

Aandeelhouderschap voor de kapitaalverhoging Aandeelhouderschap na de kapitaalverhoging
Ackermans & van Haaren NV 1.204.306 30,01% 1.481.959 30,01%
AXA Belgium NV 1.163.407 29,0% 1.431.883 29,0%
Free Float 1.645.119 40,99% 2.025.028 40,99%
Totaal 4.012.832 100% 4.938.870 100%

Leasinvest Real Estate wenst al haar bestaande en nieuwe aandeelhouders te bedanken voor dit resultaat en hun vertrouwen in de Vennootschap.

Beschikbaarheid van het prospectus
De verrichtingsnota, het registratiedocument en de samenvatting vormen te samen het prospectus voor de openbare aanbieding tot inschrijving op de nieuwe aandelen. De verrichtingsnota is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Het registratiedocument en de samenvatting zijn beschikbaar in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. Exemplaren van het prospectus zijn kosteloos beschikbaar voor beleggers sinds 4 juni 2013 op de maatschappelijke zetel van Leasinvest Real Estate (Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe) evenals op de maatschappelijke zetel van de statutaire zaakvoerder van Leasinvest Real Estate (Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen). Het prospectus wordt eveneens gratis ter beschikking gesteld van de beleggers bij BNP Paribas Fortis, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 433 40 31 (NL), of op het telefoonnummer +32 (0)2 433 40 32 (FR), of op het telefoonnummer +32 (0)2 433 40 34 (ENG), bij ING Belgium, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 01 (NL), of op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 02 (FR) of op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 04 (ENG) en bij Belfius Bank, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 222 12 02 (NL) of op het telefoonnummer +32 (0)2 222 12 01 (FR). Het prospectus kan sinds 4 juni 2013 eveneens worden geraadpleegd op de websites van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen; www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer), ING Belgium (www.ing.be/nl/retail/investments/shares-and-bonds/Pages/shares.aspx) en Belfius Bank (www.belfius.be) en op de website van Leasinvest Real Estate (www.leasinvest.be).

 

 

Verantwoordelijkheid
Leasinvest Real Estate Comm. VA, vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze mededeling.

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm.VA
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, retailpanden en logistieke gebouwen in België en het Groothertogdom Luxemburg. Op heden omvat de vastgoedportefeuille van Leasinvest 53 gebouwen, waarvan er 37 gelegen zijn in België en 16 in het Groothertogdom Luxemburg, met een totale vastgoedwaarde van ongeveer € 600 miljoen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 271 miljoen euro (waarde 19 juni 2013).