Leasinvest Real Estate Comm. VA:

- Gereglementeerd persbericht

91,5% opname in het kader van de openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen met voorkeurrecht
Lancering van de private plaatsing van de scrips op 20 juni 2013

Leasinvest Real Estate Comm. VA kondigt aan dat in het kader van de openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 926.038 nieuwe aandelen tegen een prijs van 65,5 EUR per nieuw aandeel, inschrijvingen werden ontvangen voor 847.305 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van 3.671.655 voorkeurrechten en gelet op de inschrijvingsverhouding van 3 nieuwe aandelen voor 13 voorkeurrechten. Dit vertegenwoordigt een opname van ongeveer 91,5% van het totale aanbod van 60.655.489 EUR.

 De belangrijke aandeelhouders van Leasinvest Real Estate, zijnde enerzijds Ackermans & van Haaren NV en Extensa Participations II Sàrl (welke behoort tot de groep Ackermans & van Haaren NV) en anderzijds AXA Belgium NV hebben al hun voorkeurrechten uitgeoefend en hebben derhalve ingeschreven op nieuwe aandelen voor een bedrag van 35.785.204,5 EUR in totaal.

De inschrijvingsperiode met voorkeurrecht is op woensdag 19 juni 2013 geëindigd. De 341.177 voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend tijdens deze inschrijvingsperiode zullen onder de vorm van scrips te koop worden aangeboden in het kader van een versnelde private plaatsing die op donderdag 20 juni 2013 plaatsvindt en voorbehouden is aan institutionele beleggers in België en de Europese Economische Ruimte.

Beleggers die scrips aankopen zijn verplicht om de scrips uit te oefenen en derhalve in te schrijven op de (nog beschikbare) nieuwe aandelen tegen dezelfde prijs van 65,5 EUR per nieuw aandeel en in dezelfde ratio van 3 nieuwe aandelen voor 13 scrips als de prijs en de ratio die werden gehanteerd voor de inschrijving met voorkeurrecht.

Op verzoek van Leasinvest Real Estate Comm. VA werd vandaag, van bij opening van de beurs, de verhandeling van haar aandelen op NYSE Euronext Brussels tijdelijk opgeschort tot op het ogenblik dat de private plaatsing van de scrips op 20 juni 2013 afgelopen zal zijn. De resultaten van de private plaatsing van de scrips zullen in principe nog vandaag via een persbericht worden bekendgemaakt, waarna de verhandeling van de aandelen zal worden hervat.
  

De definitieve resultaten van de kapitaalverhoging worden naar verwachting bekendgemaakt op vrijdag 21 juni 2013 via een persbericht op de website van Leasinvest Real Estate Comm. VA en een publicatie in De Tijd en L'Echo.

De betaling van de prijs voor de nieuwe aandelen waarop is ingeschreven met voorkeurrechten en met scrips, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op NYSE Euronext Brussels worden verwacht plaats te vinden op dinsdag 25 juni 2013.

Beschikbaarheid van het prospectus
De verrichtingsnota, het registratiedocument en de samenvatting vormen te samen het prospectus voor de openbare aanbieding tot inschrijving op de nieuwe aandelen. De verrichtingsnota is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Het registratiedocument en de samenvatting zijn beschikbaar in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. Exemplaren van het prospectus zijn kosteloos beschikbaar voor beleggers sinds 4 juni 2013 op de maatschappelijke zetel van Leasinvest Real Estate (Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe) evenals op de maatschappelijke zetel van de statutaire zaakvoerder van Leasinvest Real Estate (Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen). Het prospectus wordt eveneens gratis ter beschikking gesteld van de beleggers bij BNP Paribas Fortis, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 433 40 31 (NL), of op het telefoonnummer +32 (0)2 433 40 32 (FR), of op het telefoonnummer +32 (0)2 433 40 34 (ENG), bij ING Belgium, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 01 (NL), of op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 02 (FR) of op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 04 (ENG) en bij Belfius Bank, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 222 12 02 (NL) of op het telefoonnummer +32 (0)2 222 12 01 (FR). Het prospectus kan sinds 4 juni 2013 eveneens worden geraadpleegd op de websites van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen; www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer), ING Belgium (www.ing.be/nl/retail/investments/shares-and-bonds/Pages/shares.aspx) en Belfius Bank (www.belfius.be) en op de website van Leasinvest Real Estate (www.leasinvest.be).

 

 

Disclaimer

De in dit bericht opgenomen informatie mag niet publiek worden gemaakt in enig ander land dan België, zijnde het enige rechtsgebied waarin de nieuwe aandelen openbaar worden aangeboden en waarin enige verplichting tot registratie, tot goedkeuring of enige andere verplichting van toepassing is in verband met het aanbod. De informatie mag, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks publiek worden gemaakt in de Verenigde Staten van Amerika, Deze mededeling maakt geen aanbod uit van effecten en houdt evenmin verband met een aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika.

Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm.VA
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, retailpanden en logistieke gebouwen in België en het Groothertogdom Luxemburg. Op heden omvat de vastgoedportefeuille van Leasinvest 53 gebouwen, waarvan er 37 gelegen zijn in België en 16 in het Groothertogdom Luxemburg, met een totale vastgoedwaarde van ongeveer € 600 miljoen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 271 miljoen euro (waarde 19 juni 2013).