Leasinvest Real Estate Comm. VA: Gewone algemene vergadering van 17 mei 2021

- Gereglementeerd persbericht

De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de “Zaakvoerder”) nodigt de aandeelhouders van Leasinvest Real Estate Comm VA (de “Vennootschap”) uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden op maandag 17 mei 2021 om 16u00, op de zetel van de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die door de overheid werden genomen ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie, zal de Vennootschap en diens Zaakvoerder de fysieke toegang tot de algemene vergadering niet mogen toestaan aan de aandeelhouders.

Bijgevolg zullen alle aandeelhouders hun rechten enkel kunnen uitoefenen door per volmacht te stemmen.

Om de aandeelhouders in staat te stellen in de best mogelijke omstandigheden aan de vergadering deel te nemen, zal de algemene vergadering live worden uitgezonden in video/audioformaat (webcast). De aandeelhouders die deze vergadering wensen te volgen worden uitgenodigd om zich vooraf te registeren op de wijze beschreven in de oproeping van de Vennootschap om toegang te hebben tot deze vergadering via de volgende link: https://web.lumiagm.com/157134395 Er wordt gespecificeerd dat de interactie met het bureau zal bestaan uit een vraag- en antwoordsessie met betrekking tot de agenda. Het zal voor de aandeelhouders niet mogelijk zijn om tijdens de algemene vergadering op afstand te stemmen.

Afhankelijk van de evolutie van de Covid-19 situatie, behouden de Vennootschap en diens Zaakvoerder zich het recht voor om de deelnamemodaliteiten aan de algemene vergadering van 17 mei 2021  te wijzigen en zullen zij hiervan de aandeelhouders informeren, door middel van een persbericht en op de website www.leasinvest.be

De documenten betreffende deze algemene vergadering (waaronder o.m. de oproeping) zijn vanaf heden beschikbaar op de website www.leasinvest.be onder de rubriek ‘Investor relations’ – Algemene vergadering.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be
Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op 31/12/2020 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,14 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (56%), België (28%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 438 miljoen (waarde 12/04/2021).

Bijlage