Leasinvest Real Estate Comm. VA: Gewone algemene vergadering van 18 mei 2020

- Gereglementeerd persbericht

De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de “Zaakvoerder”) deelt aan de aandeelhouders mee dat de jaarlijkse algemene vergadering van Leasinvest Real Estate Comm VA (de “Vennootschap”) gehouden zal worden op maandag 18 mei 2020 om 16u00, op de statutaire zetel van de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

In het licht van de COVID-19 pandemie en de huidige overheidsmaatregelen genomen ter bestrijding en inperking van de pandemie, werd besloten de jaarvergadering van 18 mei 2020 achter gesloten deuren te houden. De Zaakvoerder wenst op deze wijze de gezondheid van de aandeelhouders, bestuurders, commissaris en medewerkers maximaal te vrijwaren.

Alle aandeelhouders zullen in de gelegenheid worden gesteld om voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen te stellen en op afstand te stemmen of een volmacht met steminstructies te geven aan de secretaris van de vergadering, volgens de regels die in de oproeping zijn uiteengezet.

Zoals gebruikelijk zal de Vennootschap de notulen van de jaarvergadering aan het eind van de jaarvergadering beschikbaar stellen op haar website. De schriftelijke antwoorden op de schriftelijke vragen die de Vennootschap heeft ontvangen zullen als bijlage bij de notulen worden gevoegd en voorafgaandelijk aan de vergadering worden gepubliceerd op de website www.leasinvest.be onder de rubriek ‘Investor relations’ – Algemene vergadering.

De Vennootschap volgt de gebeurtenissen en de overheidsmaatregelen, inclusief die m.b.t. de organisatie van algemene vergaderingen, op de voet op en zal de aandeelhouders informeren, door middel van een persbericht en op haar website, over eventuele bijkomende maatregelen en richtlijnen met betrekking tot de datum, de locatie, de deelname aan en de organisatie van de jaarvergadering.

De documenten betreffende deze algemene vergadering zijn vanaf heden beschikbaar op de website www.leasinvest.be onder de rubriek ‘Investor relations’ – Algemene vergadering.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be
Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

De vastgoedportefeuille van Leasinvest is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (53%), België (31%) en Oostenrijk (16%).

De OGVV noteert op Euronext Brussel.

Bijlage