Leasinvest Real Estate Comm. VA: Halfjaarlijks financieel verslag 2013

- Gereglementeerd persbericht

Highlights eerste jaarhelft 2013

  • Succesvolle publieke kapitaalverhoging van € 60,7 miljoen
  • Toename huurinkomsten met 17% tot € 20,8 miljoen (2012: € 17,8 miljoen)
  • Toename operationeel resultaat met 35% tot € 17,5 miljoen (2012: € 13 miljoen)
  • Toename netto resultaat met € 4,2 miljoen of 48% en bedraagt € 13 miljoen (dividend Retail Estates voor € 1,7 miljoen werd in Q3 toegekend in tegenstelling tot in 2012 (Q2: € 1,1 miljoen) en zit niet vervat in het netto resultaat van de eerste jaarhelft van 2013)

Klik hieronder voor het Halfjaarlijks financieel verslag 2013.