Leasinvest Real Estate Comm. VA: Halfjaarlijks financieel verslag 2015

- Gereglementeerd persbericht

Highlights eerste jaarhelft 2015

  • Stijging van de bezettingsgraad tot 99,04% per eind juni 2015 in vergelijking met 96,32% eind 2014 ingevolge succesvolle verhuringen
     
  • Volledige verhuring voor einde renovatie van het gebouw Monnet en kantoorproject in opbouw Royal 20 verloopt volgens plan
     
  • Vergelijkbaar netto resultaat tov. dezelfde periode vorig jaar van € 13,4 miljoen eind juni 2015 (juni 2014: € 13,5 miljoen), hetzij per aandeel van € 2,73 eind juni 2014 naar € 2,72 eind juni 2015
     
  • Beperkte daling van het netto courant resultaat van € 12,50 miljoen eind juni 2014 naar € 11,10 miljoen eind juni 2015, hetzij van € 2,52 per aandeel eind juni 2014 naar € 2,23 per aandeel eind juni 2015
Klik hieronder voor het Halfjaarlijks financieel verslag 2015.


investor.relations@leasinvest.be

www.leasinvest.be