Leasinvest Real Estate Comm. VA: Halfjaarlijks financieel verslag 2017

- Gereglementeerd persbericht

Highlights eerste halfjaar 2017

 • Herontwikkelingen Montoyer 63 en Treesquare in Brussel en Strassen in Luxemburg op schema
 • De gerealiseerde 30/06 cijfers zijn conform de verwachtingen
 • De huurinkomsten zijn stabiel nl. € 28,1 miljoen t.o.v. € 28,4 miljoen (-1%)
 • Door het ontbreken van uitzonderlijke financiële inkomsten in H1 2017 zijn het nettoresultaat en de EPRA Winst* lager
 • EPRA Winst* (voorheen netto courant resultaat) op 30/06 is zoals verwacht gedaald tot € 13,3 miljoen (30/06/2016: € 14,35 miljoen) of € 2,69 per aandeel (30/06/2016: € 2,91 per aandeel) (-8%)
 • Het nettoresultaat is licht gestegen van € 15,1 miljoen tot € 15,6 miljoen of € 3,16 per aandeel (+3%)
 • Tijdelijke lagere bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille op 91,8%
 • Globale vastgoedportefeuille bedraagt € 982 miljoen (incl. participatie in Retail Estates)
 • Netto actief (aandeel groep) per aandeel EPRA bedraagt € 81,6
 • Tijdelijk hogere schuldgraad op 59,92%
 • Verdere geografische diversificatie naar Luxemburg door acquisitie Mercator kantoorgebouw
 • Desinvestering 3 logistieke gebouwen in finale fase

Volledige tekst Halfjaarlijks financieel verslag 2017 hieronder beschikbaar in PDF.