Leasinvest Real Estate Comm. VA: Halfjaarlijks financieel verslag 2018

- Gereglementeerd persbericht

Voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2018 noteren we volgende kerndata:

  • De EPRA winst*stijgt met 5,3% van € 13,3 miljoen eind H1 2017 naar € 14,0 miljoen
  • Toename (+26%) van het nettoresultaat van € 15,6 miljoen eind H1 2017 tot € 19,7 miljoen of € 3,99 per aandeel
  • Huurinkomsten in lijn met de eerste jaarhelft van 2017
  • Huurrendement (op basis van de reële waarde) in stijgende lijn van 6,44% eind 2017 naar 6,61%
  • De financieringskost daalt gevoelig van 2,99% op 31/12/2017 naar 2,79%
  • Treesquare in CBD van Brussel en uitbreiding Frun® Park Asten succesvol opgeleverd
  • Lopende herontwikkelingen in België en Luxemburg blijven op schema
Volledig persbericht hierna.