Leasinvest Real Estate Comm. VA: Halfjaarlijks financieel verslag 2019

- Gereglementeerd persbericht

Highlights eerste halfjaar 2019

Voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2019 noteren we volgende kerndata:

  • De EPRA winst stijgt van € 14,00 miljoen eind H1 2018 naar € 22,1 miljoen (weliswaar inclusief het dit boekjaar eerder ontvangen dividend (€ 5,1 miljoen) van de participatie in GVV Retail Estates, in tegenstelling tot voorgaande jaren waar dit in juli was)
  • Toename (+29%) van het nettoresultaat van € 19,7 miljoen eind H1 2018 tot € 25,3 miljoen of € 4,27 per aandeel
  • De geïnde huurinkomsten stijgen met 16% van € 27,9 miljoen eind H1 2018 tot € 32,4 miljoen ingevolge de volle bijdrage van de acquisities van eind 2018 en een positieve like-for-like huurgroei
  • De financieringskost daalt opnieuw gevoelig van 2,59% op 31/12/2018 naar 2,34%
  • Lopende herontwikkelingen in België en Luxemburg blijven op schemaBijlage