Leasinvest Real Estate Comm. VA: Halfjaarverslag 2012 (IAS 34)

- Gereglementeerd persbericht

Highlights eerste jaarhelft 2012

  • Bezettingsgraad neemt toe tot 93,36% (31/12/11: 92,57%) ingevolge verschillende succesvolle verhuringen
  • Ingevolge de gunstige evolutie van de verhuringen zijn de huurinkomsten, bij gelijkblijvende portefeuille, over de eerste jaarhelft 2012 licht toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar
  • Netto resultaat (aandeel Groep): daalt naar 2,18 euro per aandeel (30/06/11: 2,57 euro) o.a. door vorig jaar ontvangen eenmalige huurgaranties
  • Netto courant resultaat (aandeel Groep): 2,45 euro per aandeel voor het eerste halfjaar van 2012 (30/06/11: 2,77 euro)

Highlights na afsluiten eerste jaarhelft 2012

  • Verwachte stijging met 18,2% van vastgoedportefeuille van 505,7 miljoen euro naar 597,9 miljoen euro
  • Principeakkoord getekend i.v.m. toekomstige emissie vastgoedcertificaten m.b.t. een shopping center gelegen in Luxemburg
  • Verwachte verwerving van het nieuwe Rijksarchief Brugge t.w.v. 17,7 miljoen euro
  • Kantoren en retail in de geconsolideerde vastgoedportefeuille zullen resp. dalen van 53% naar 45% en stijgen van 20% naar 29%
  • Het aandeel Luxemburg in de vastgoedportefeuille neemt toe van 45% tot 50%
  • Participatie in Retail Estates neemt toe tot 10,03%

Volledig persbericht hieronder

investor.relations@leasinvest.be

T +32 238 98 77

www.leasinvest.be