Leasinvest Real Estate Comm. VA: Leasinvest Real Estate: Verkoop Riverside Business Park (BE) – Verslag van de buitengewone algemene vergadering

- Gereglementeerd persbericht

Verkoop Riverside Business Park (BE)

Op 16 december 2019 werd de notariële akte verleden tot verkoop van het Riverside Business Park, een kantorenpark gecombineerd met enkele kleinere logistieke panden gelegen te Anderlecht aan Growners (via haar dochterondernemingen), een Belgische speler gespecialiseerd in “value-add”-kantoorgebouwen. De verkoopprijs ligt in lijn met de laatste schatting zoals opgenomen in de kwartaalcijfers per 30 september 2019.

De transactie werd begeleid door Structura.biz als makelaar.

MICHEL VAN GEYTE CEO:

 

“MET DEZE TRANSACTIE VERKOPEN WE EEN NIET-STRATEGISCH GEWORDEN KANTORENPARK DAT REEDS SINDS DE BEURSGANG IN 1999 IN PORTEFEUILLE ZIT. DIT PAST BINNEN DE TYPISCHE “CAPITAL RECYCLING” STRATEGIE VAN LEASINVEST EN ZAL ER MEE VOOR ZORGEN DAT DE SCHULDGRAAD TERUG ZAL DALEN OP JAAREINDE 2019”.

Verslag van de buitengewone algemene vergadering

Eveneens op 16 december 2019 vond een buitengewone algemene vergadering plaats, waarin volgende agendapunten goedgekeurd werden:

  • De wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap naar aanleiding van de gewijzigde wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
  • De hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal en de machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding eigen effecten

met de daaraan gekoppelde statutenwijziging tot gevolg.

De notulen van deze buitengewone algemene vergadering zijn beschikbaar op https://www.leasinvest.be/nl/investor-relations/general-meeting/

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be


Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Per 30/09/2019 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest EUR 1,13 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (52%), België (32%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer
EUR 670 miljoen (waarde 13/12/2019).

Bijlage