Leasinvest Real Estate Comm. VA: Leasinvest vervreemdt belangrijk deel van haar logistieke portefeuille

- Gereglementeerd persbericht

Leasinvest vervreemdt belangrijk deel van haar logistieke portefeuille

Leasinvest Real Estate meldt de ondertekening van een bindend compromis - met beperkte opschortende voorwaarden - voor de vestiging van een erfpacht van 99 jaar op drie van haar logistieke gebouwen te België aan een buitenlands vastgoedfonds tegen een waarde van meer dan € 60 miljoen, wat in lijn ligt met de geschatte reële waarde op 31 maart 2017.

De drie betrokken gebouwen, met een totaal van 80.000 m² opslagruimte en 8.000 m² kantoorruimte, zijn voor 100% verhuurd aan kwaliteitsvolle huurders en zijn respectievelijk gelegen te Tongeren (Heesterveldweg verhuurd aan SKF), Wommelgem (Nijverheidslaan verhuurd aan verschillende huurders o.a. Van Inn en Vanden Borre) en Neder-over-Heembeek (Canal Logistics fase 1, Vilvoordsesteenweg verhuurd aan o.a. AZG en Ziegler).

De verkoop zal leiden tot een lagere schuldgraad ten belope van ca. 2,5 procentpunten. Deze daling zal pas in de loop van het derde kwartaal merkbaar gezien de notariële akte zal verleden worden in de loop van het derde kwartaal van 2017.

De transactie wordt voor Leasinvest Real Estate begeleid door CBRE, Jones Lang Lasalle en advocatenkantoor Eubelius en voor het buitenlands vastgoedfonds door Savills.

Jean Louis Appelmans, Chief Executive Officer:

"In combinatie met de reeds aangekondigde verkoop van het Vierwinden-gebouw te Zaventem, gerealiseerd op 13 juni 2017, en de geplande verkoop van het gebouw aan de Prins Boudewijnlaan te Kontich eind 2017, werd het grootste deel van onze logistieke vastgoedportefeuille in België vervreemd. De vrijgekomen financiële middelen zullen aangewend worden voor onze verdere groei in het kantoren- en retailsegment in overeenstemming met onze huidige geografische diversificatie."

Voor meer informatie, contacteer
Leasinvest Real Estate                                                                      Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans                                                                         Michel Van Geyte                                                
Chief Executive Officer                                                                       Chief Investment Officer
T: +32 3 238 98 77                                                                              T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be                                         E: michel.van.geyte@leasinvest.be                                 

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm.VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België, Zwitserland en Oostenrijk.
Op heden bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest op 31 maart 2017 € 895 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (51%), België (40%), Zwitserland (5%) en Oostenrijk (4%).
Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.
De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van meer dan € 518 miljoen (waarde 16/06/2017).