Leasinvest Real Estate Comm. VA: Notering van nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels - Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007: Nieuwe noemer

- Gereglementeerd persbericht

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zwitserland (tenzij in verband met de eventuele private plaatsing van Scrips bij institutionele investeerders in Zwitserland), Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

Leasinvest Real Estate kondigt een nieuwe noemer aan overeenkomstig artikel 15 van de Transparantiewet.

Leasinvest Real Estate lanceerde op 20 september 2018 een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een brutobedrag van maximum EUR 83.960.790, via de uitgifte van maximum 987.774 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 85,00 euro per aandeel.

Ingevolge de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 987.774 nieuwe aandelen op 4 oktober 2018 aan een totale uitgifteprijs van EUR 83.960.790, maakt Leasinvest Real Estate overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, de volgende informatie openbaar, per 4 oktober 2018:

  • Totale kapitaal:                                                                  EUR 65.177.693,57
  • Totale aantal stemrechtverlenende effecten:              5.926.644
  • Totale aantal stemrechten (= noemer):                 5.926.644

Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in het geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels voorziet artikel 12.2 van de statuten van Leasinvest Real Estate, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007 een bijkomende statutaire drempel van 3%. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen, noch bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht.

Over Leasinvest Real Estate Comm. VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

De totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest bedraagt op datum van dit persbericht EUR 922 miljoen, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (35%) en Oostenrijk (11%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De portefeuille is geïnvesteerd in retail (48%), kantoren (45%) en logistiek (7%).

De OGVV noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van circa EUR 444 miljoen (waarde 03/10/2018).

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate
Michel Van Geyte
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Bijlage