Leasinvest Real Estate Comm. VA: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving (Artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

- Gereglementeerd persbericht

Uit een kennisgeving van 8 november 2017 verricht door Axa Investment Managers, met maatschappelijke zetel te 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, blijkt dat er een intragroepsoverdracht heeft plaatsgevonden waarbij Axa Holdings Belgium NV 197.438 aandelen in Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft overgenomen van Axa Belgium NV. Na deze transactie behoudt Axa SA, rechtstreeks en onrechtstreeks, een belang van 28,99% in Leasinvest Real Estate Comm. VA.

De kennisgeving van 8 november 2017 bevat volgende informatie:

REDEN VAN KENNISGEVING: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

KENNISGEVING: door een moederonderneming of een controlerende persoon.

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN

Naam en rechtsvorm Adres
Axa S.A. 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux (Frankrijk)
Axa Holdings Belgium NV Troonplein 1, 1000 Brussel
Axa Belgium NV Troonplein 1, 1000 Brussel

TRANSACTIEDATUM: 3 november 2017

OVERSCHREDEN DREMPEL: 3%

ONDERSCHREDEN DREMPEL: 25%

NOEMER (ongewijzigd): 4.938.870

DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Axa S.A. 0 0 0 0 0
Axa Holdings Belgium NV 0 197.438 0 4,00% 0
Axa Belgium NV 1.431.883 1.234.445 0 24,99% 0
Totaal 1.431.883 1.431.883 0 28,99% 0
  TOTAAL 1.431.883 0 28,99% 0

 

 

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of -datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwik-keling
        0 0,00%  

 

TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten
  1.431.883 28,99%

 

 

De kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap www.leasinvest.be. 

 

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate                                                                    Leasinvest Real Estate

Jean-Louis Appelmans                                                         Michel Van Geyte                                                             

Chief Executive Officer                                                                    Chief Investment Officer

T: +32 3 238 98 77                                                                           T: +32 3 238 98 77

E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be                                       E: michel.van.geyte@leasinvest.be                               

 

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm.VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op heden (inclusief de transacties na afsluiting van het 3e kwartaal 2017) bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest op 30 oktober 2017 € 901 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (52%), België (38%) en Oostenrijk (10%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van meer dan € 486 miljoen (waarde 10/11/2017).