Leasinvest Real Estate Comm. VA: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving overeenkomstig de wet van 02/05/2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

- Gereglementeerd persbericht

Uit een kennisgeving van 8 november 2018 verricht door AXA SA, met maatschappelijke zetel te 25 Avenue Matignon, FR-75008 Paris, blijkt dat er een intragroepoverdracht heeft plaatsgevonden waarbij AXA Holdings Belgium SA 228.585 aandelen in Leasinvest Real Estate Comm.VA heeft overgenomen van AXA Belgium SA. Na deze transactie behoudt de AXA groep een belang van 26,58% in Leasinvest Real Estate Comm.VA. Leasinvest Real Estate Comm VA heeft deze kennisgeving op 13 november 2018 ontvangen.

Voormelde kennisgeving bevat volgende informatie:

REDEN VAN KENNISGEVING: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

KENNISGEVING: door een moederonderneming of een controlerende persoon.

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN

Naam en rechtsvormAdres
AXA SA25 Avenue Matignon, FR-75008 Paris

TRANSACTIEDATUM: 6 november 2018

ONDERSCHREDEN DREMPEL: 25%
OVERSCHREDEN DREMPEL: 3%

NOEMER: 5.926.644

DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenLos van de effectenVerbonden aan effectenLos van de effecten
AXA SA0000,00%0,00%
AXA Holdings Belgium SA0228.585 3,86% 
AXA Belgium SA1.431.8831.346.486 22,72% 
 TOTAAL1.575.071026,58%0,00%


B) Gelijkgestelde financiële instrumentenNa de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of -datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument% stemrechtenAfwik-keling
    00,00% 


TOTAAL (A & B)# stemrechten% stemrechten
 1.575.07126,58%

Volledige controleketen van de vennootschappen via dewelke de participatie effectief wordt aangehouden

AXA Belgium SA wordt voor 94,93% aangehouden door AXA Holdings Belgium SA en voor 5,07% door AXA SA.
AXA Holdings Belgium SA wordt voor 100% aangehouden door AXA SA.

Bijkomende informatie

Transparantiekennisgeving ingevolge de overdracht van 228.585 aandelen door AXA Belgium SA aan AXA Holdings Belgium SA op 6 november 2018 zonder wijziging van de geconsolideerde participatie van AXA SA.

De operationele entiteiten van de AXA groep die de verzekerings-dochterondernemingen van AXA omvatten, handelenen oefenen hun stemrechten uit, onafhankelijk van om het even welke andere entiteit van de AXA groep die activa beheert, volgens de bepalingen van artikel 11§2 van de wet van 2 mei 2007.

De kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap www.leasinvest.be.

Voor meer informatie, contacteer:

Leasinvest Real Estate
Michel Van Geyte
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Over Leasinvest Real Estate Comm.VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

De totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest bedraagt EUR 922 miljoen op 2 oktober 2018, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (35%) en Oostenrijk (11%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De portefeuille is geïnvesteerd in retail (48%), kantoren (45%) en logistiek (7%).

De OGVV noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van circa EUR 536 miljoen (waarde 13/11/2018).

Bijlage