Leasinvest Real Estate Comm. VA: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving overeenkomstig de wet van 02/05/2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

- Gereglementeerd persbericht

         

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving overeenkomstig de wet van 02/05/2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Uit een kennisgeving van 6 april 2017 verricht door Ackermans & van Haaren NV, met maatschappelijke zetel te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen, blijkt dat er een intragroepsoverdracht heeft plaatsgevonden waarbij Ackermans & van Haaren NV 1.444.748 aandelen in Leasinvest Real Estate Comm.VA heeft overgenomen van haar dochtervennootschap Extensa Participations II S.A.R.L. Na deze transactie behoudt Ackermans & van Haaren NV, rechtstreeks en onrechtstreeks, een belang van 30,01% in Leasinvest Real Estate Comm.VA

De kennisgeving van 6 april 2017 bevat volgende informatie:

REDEN VAN KENNISGEVING: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

KENNISGEVING: door een moederonderneming of een controlerende persoon.

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN

Naam en rechtsvorm Adres
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" Parklaan 34, 3016 BC Rotterdam, Nederland
Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen
Extensa Participations II SARL 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Leasinvest Real Estate Management NV Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen
Leasinvest Services NV Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen
Leasinvest Real Estate Comm.VA Lenniksebaan 451, 1070 Brussel

TRANSACTIEDATUM: 31 maart 2017

OVERSCHREDEN DREMPEL: 30%

NOEMER (ongewijzigd): 4.938.870

DETAILS VAN DE KENNISGEVINGA) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Extensa Participations II SARL 1.173.860 0 0 0,00% 0,00%
Ackermans & van Haaren NV 30.236 1.481.959 0 30,01% 0,00%
Leasinvest Real Estate Management NV 6 6 0 0,00% 0,00%
Leasinvest Services NV 204 204 0 0,00% 0,00%
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" 0 0 0 0,00% 0,00%
Leasinvest Real Estate Comm.VA 16.334 0   0,00%  
Totaal 1.220.640 1.482.169   30,01%  
  TOTAAL 1.482.169 0 30,01% 0,00%

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of -datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwik-keling
        0 0,00%  

TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten
  1.482.169 30,01%

De kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap www.leasinvest.be.

Voor meer informatie, contacteer:

Leasinvest Real Estate                                      Leasinvest Real Estate
Micheline Paredis                                             Jean-Louis Appelmans                                   
Secretary-General                                              Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77                                              T: +32 3 238 98 77
E: micheline.paredis@leasinvest.be               E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be


Over Leasinvest Real Estate Comm.VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België, Zwitserland en Oostenrijk.
Op heden (inclusief de recente aankoop) bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 860 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (49%), België (42%), Zwitserland (5%) en Oostenrijk (4%). Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.
De totale directe portefeuille is geïnvesteerd in retail (48%), kantoren (37%) en logistiek (15%).
De GVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van meer dan € 520 miljoen (waarde 10/04/2017).