Leasinvest Real Estate Comm. VA: Openbaarmaking van kennisgeving overeenkomstig de wet van 02/05/2007

- Gereglementeerd persbericht

Uit een kennisgeving van 29 november 2013 door AXA SA, 25 Matignonlaan te 75008 Parijs, blijkt dat er een interne overdracht van 377.725 aandelen heeft plaatsgevonden binnen de vennootschappen van de groep AXA SA in België op 29 november 2013.

 

AXA Holdings Belgium NV, voorheen aandeelhouder van 377.725 van de 1.431.883 aandelen Leasinvest Real Estate, heeft deze aandelen overgedragen aan AXA Belgium NV.

 

Het aantal aandelen in eigendom van AXA Belgium NV is bijgevolg toegenomen tot 1.431.883 aandelen, hetzij 100% van haar participatie in Leasinvest Real Estate.

 

Deze interne overdracht van aandelen heeft geen impact op het totaal aantal stemrechten op geconsolideerd niveau waarover de Groep AXA SA beschikt binnen Leasinvest Real Estate. Wel werden de individuele houders van de stemrechten gewijzigd.

 

Het totaal aantal stemrechten is ongewijzigd gebleven: 1.431.883, hetzij 29% van het totaal aantal stemrechten (noemer: 4.938.870). Het totale kapitaal van Leasinvest Real Estate bedraagt 54.314.744,64 EUR.

Het totaal van deze stemrechten is nu opnieuw in handen van AXA Belgium NV ten belope van 1.431.883 aandelen.

 

Deze overdracht heeft een overschrijding van de drempel van 25% door AXA Belgium NV tot gevolg.

 

Controleketen:

AXA Belgium NV is voor 96,93% in handen van AXA Holdings Belgium NV en voor 3,07% van AXA SA.

AXA Holdings Belgium NV is voor 100% in handen van AXA SA.

 

De operationele entiteiten van de Groep AXA, zijnde de verzekeringsmaatschappijen die dochtervennootschappen zijn van AXA, handelen en oefenen hun stemrechten uit onafhankelijk van elke andere entiteit van de Groep AXA die zijn activa beheert binnen de voorwaarden gesteld door artikel 11§2 van de wet van 02/05/2007.

 


De kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap www.leasinvest.be.

 

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Leasinvest Real Estate

Jean-Louis Appelmans                                                      Micheline Paredis

CEO                                                                                       Secretary General

T: +32 3 238 98 77                                                            T: +32 3 238 98 77

E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be                          E: micheline.paredis@leasinvest.be

 

Leasinvest Real Estate Comm. VA

 

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen retailpanden, kantoren en logistieke gebouwen in het Groothertogdom Luxemburg en in België. De geconsolideerde vastgoedportefeuille omvat 53 gebouwen en vertegenwoordigt een totale oppervlakte van 424.858 m².

De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 362 miljoen (waarde 29/11/2013).