Leasinvest Real Estate Comm. VA: Openbare Aanbieding tot inschrijving op maximaal 987.774 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbare Toewijzingsrechten

- Gereglementeerd persbericht

Openbare Aanbieding tot inschrijving op maximaal 987.774 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbare Toewijzingsrechten voor een bedrag van maximaal EUR 83.960.790

Aanvraag tot toelating tot de verhandeling van de Nieuwe
Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zwitserland (tenzij in verband met de eventuele private plaatsing van Scrips bij institutionele investeerders in Zwitserland), Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

 • Leasinvest Real Estate kondigt een kapitaalverhoging aan om haar groeistrategie verder te zetten en tegelijkertijd haar schuldgraad terug op een niveau te brengen tussen de 50 en 55%
 • De Vennootschap bevestigt voor boekjaar 2018 het vooruitzicht dat de EPRA Earnings per Aandeel minstens stabiel zullen blijven ten opzichte van het boekjaar 2017 (EUR 5,57 /per Aandeel) en, onder voorbehoud van de resultaten en de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van het dividend met betrekking tot het boekjaar 2018, dat het dividend minstens op hetzelfde niveau als vorig jaar zal blijven (EUR 5,00 per /Aandeel)
 • Kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal EUR 83.960.790. 44,50% van de kapitaalverhoging is pre-committed door de referentieaandeelhouders Ackermans & van Haaren NV en Axa Belgium NV
 • Uitgifteprijs zoals vastgelegd door de Vennootschap in onderling overleg met de Joint Bookrunners: EUR 85,00 per Nieuw Aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 11,66% ten opzichte van de slotkoers van de Aandelen op 18 september 2018 die EUR 100,00 bedroeg, aangepast met de geraamde waarde van coupon nr. 23 die op 19 september (na sluiting van de markten) wordt onthecht, met name EUR 96,22 na deze aanpassing
 • 5 Onherleidbare Toewijzingsrechten geven het recht om in te schrijven op 1 Nieuw Aandeel
 • Onthechting van coupon nr. 22 die het Onherleidbaar Toewijzingsrecht vertegenwoordigt: 19 september 2018 na sluiting van de markten
 • Onthechting van coupon nr. 23 die het recht op het pro rata temporis dividend over het lopende boekjaar 2018 tot en met 3 oktober 2018 vertegenwoordigt, dat niet zal toekomen aan de Nieuwe Aandelen: 19 september 2018 na sluiting van de markten
 • Inschrijvingsperiode: van donderdag 20 september 2018 tot en met maandag 1 oktober 2018
 • De Onherleidbare Toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar
 • Plaatsing van de Scrips: in principe op dinsdag 2 oktober 2018
 • Bank Degroof Petercam en ING België treden op in deze transactie als Joint Global Coordinators en samen met Belfius Bank als Joint Bookrunners

Bijlage