Leasinvest Real Estate Comm. VA: Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 987.774 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Onherleidbaar Toewijzingsrecht

- Gereglementeerd persbericht

Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 987.774
Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld
met Onherleidbaar Toewijzingsrecht voor een bedrag van
maximaal EUR 83.960.790

82,56% ingeschreven na Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten

Lancering van de private plaatsing van Scrips op 2 oktober 2018

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zwitserland (tenzij in verband met de eventuele private plaatsing van Scrips bij institutionele investeerders in Zwitserland), Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

Leasinvest Real Estate kondigt aan dat tijdens de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten, die op 1 oktober 2018 is afgesloten, werd ingeschreven op 815.479 Nieuwe Aandelen tegen een Uitgifteprijs van EUR 85,00, hetzij 82,56% van het totaal aantal aangeboden Nieuwe Aandelen.

De 861.475 Onherleidbare Toewijzingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 22, die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode (i) niet zijn uitgeoefend en (ii) zijn verbonden aan Aandelen op naam en werden uitgeoefend maar waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald (die als niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten worden gekwalificeerd), zullen nu worden aangeboden in het kader van de vrijgestelde versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek, zoals beschreven in punt 6.3.1 van de Verrichtingsnota. Deze aanbieding zal plaatsvinden onmiddellijk na de publicatie van dit persbericht. De kopers van Scrips zullen op de nog beschikbare Nieuwe Aandelen moeten inschrijven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als degene die gold voor de inschrijving door uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten, nl. 1 Nieuw Aandeel (aan EUR 85,00 per Nieuw Aandeel) voor 5 Onherleidbare Toewijzingsrechten (onder de vorm van Scrips). De netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips (het “Excedentair bedrag”) zal worden betaald tegen overlegging van coupon nr. 22, in principe vanaf 8 oktober 2018. Indien de netto-opbrengst minder bedraagt dan EUR 0,01 per Scrip, zal deze niet worden uitgekeerd aan de houders van de niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten, maar zal deze worden overgedragen aan de Vennootschap.

Het resultaat van de inschrijvingen op de Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van de Scrips en het Excedentair Bedrag dat toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten, indien de netto-opbrengst EUR 0,01 of meer per Scrip bedraagt, zal in principe op 2 oktober 2018 via een persbericht worden gepubliceerd na de afsluiting van de private plaatsing van de Scrips.

De betaling en levering van de Nieuwe Aandelen zal gebeuren op 4 oktober 2018. In principe zullen de Nieuwe Aandelen worden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels vanaf diezelfde datum.

De verhandeling van de Aandelen in de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels werd vandaag, 2 oktober 2018, op vraag van de Vennootschap geschorst vanaf de opening van de beurs en dit tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van het Aanbod (dus met inbegrip van de resultaten van de private plaatsing van de Scrips) dat later vandaag op de website van de Vennootschap zal worden gepubliceerd.

***

Bank Degroof Petercam en ING België treden samen op als Joint Global Coordinators en samen met Belfius Bank als Joint Bookrunners in het kader van het Aanbod.

Over Leasinvest Real Estate Comm. VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

De totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest bedraagt op datum van dit persbericht EUR 922 miljoen, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (35%) en Oostenrijk (11%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De portefeuille is geïnvesteerd in retail (48%), kantoren (45%) en logistiek (7%).

De OGVV noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van circa EUR 454 miljoen (waarde 01/10/2018).

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate
Michel Van Geyte
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Bijlage