Leasinvest Real Estate Comm. VA: Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering die zullen plaatsvinden op maandag 15 mei 2017

- Gereglementeerd persbericht

         

Leasinvest Real Estate - Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering die zullen plaatsvinden op maandag 15 mei 2017

De Zaakvoerder van Leasinvest Real Estate Comm.VA (de Vennootschap) heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering en de Jaarvergadering die achtereenvolgens gehouden zullen worden op maandag 15 mei 2017 om 15.30 uur respectievelijk 16.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Vanaf 14/04/2017 zijn alle documenten betreffende deze vergaderingen beschikbaar op de website www.leasinvest.be onder de rubriek 'Investor relations' - Algemene vergadering.

Voor meer informatie, contacteer:

Leasinvest Real Estate                                      Leasinvest Real Estate
Micheline Paredis                                          Jean-Louis Appelmans
Secretary-General                                             Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77                                             T: +32 3 238 98 77
E: micheline.paredis@leasinvest.be                   E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

Over Leasinvest Real Estate Comm.VA
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België, Zwitserland en Oostenrijk.
Op heden (inclusief de recente aankoop) bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 860 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (49%), België (42%), Zwitserland (5%) en Oostenrijk (4%). Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.
De totale directe portefeuille is geïnvesteerd in retail (48%), kantoren (37%) en logistiek (15%).
De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van meer dan € 528 miljoen (waarde 13/04/2017).