Leasinvest Real Estate Comm. VA: Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 december 2019

- Gereglementeerd persbericht

De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de “Zaakvoerder”) heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op maandag 16 december 2019 om 10u.30, op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Vanaf 14/11/2019 zijn alle documenten betreffende deze vergadering beschikbaar op de website www.leasinvest.be onder de rubriek ‘Investor relations’ - Algemene vergadering.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be
Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Per 30/09/2019 bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,13 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (52%), België (32%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer
€ 720 miljoen (waarde 13/11/2019).Bijlage