Leasinvest Real Estate Comm. VA: Oproeping tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2019

- Gereglementeerd persbericht

De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de “Zaakvoerder”) heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de jaarvergadering die gehouden zal worden op maandag 20 mei 2019 om 16.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Vanaf 17/04/2019 zijn alle documenten betreffende deze vergadering beschikbaar op de website www.leasinvest.be onder de rubriek ‘Investor relations’ - Algemene vergadering.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be


Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op heden bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,04 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (55%), België (35%) en Oostenrijk (10%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer
€ 610 miljoen (waarde 16/04/2019).

Bijlage