Leasinvest Real Estate Comm. VA: Private plaatsing van obligaties 2019

- Gereglementeerd persbericht

Private plaatsing van obligaties voor een bedrag van EUR 100 miljoen

Leasinvest Real Estate Comm.VA heeft vandaag met succes een private plaatsing van obligaties voor een bedrag van EUR 100 miljoen afgesloten, in coupures van EUR 100.000, met een looptijd van 7 jaar. De obligaties bieden een vaste jaarlijkse coupon van 1,95% en werden geplaatst bij investeerders in België, Frankrijk en Luxemburg.

BNP Paribas Fortis en Degroof Petercam werden aangesteld als Global coördinators van de verrichting. BNP Paribas Fortis, Degroof Petercam en KBC traden op als joint Bookrunners van de verrichting.

De plaatsing past binnen de strategie van Leasinvest Real Estate om beroep te doen op de best mogelijke financieringsbronnen om haar investeringsstrategie uit te voeren, door middel van acquisities en de herontwikkeling van haar voornaamste bestaande activa. De opbrengst zal onder andere aangewend worden voor de herfinanciering van de EUR 75 miljoen aan publieke obligaties die vervielen op 9 oktober 2019 en zal bijdragen tot een stijging van de gemiddelde looptijd van de totale schuld van Leasinvest Real Estate en een diversificatie van haar financieringsbronnen.

MICHEL VAN GEYTE CEO:

“Deze succesvolle plaatsing van obligaties van EUR 100 miljoen draagt zowel bij tot de diversificatie van onze schuld als tot een verdere daling van de financieringskost, waardoor Leasinvest Real Estate goed voorbereid en klaar is voor haar verdere groei.”


Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be


Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Per 30/09/2019 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest EUR 1,13 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (52%), België (32%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer
EUR 735 miljoen (waarde20/11/2019).

Bijlage