Leasinvest Real Estate Comm. VA realiseert eind 2017 bijkomende investering in Luxemburg, volledige bezetting Mercator (LU), eerste huurders voor Treesquare (BE) en uitbreiding Frun© Park Asten (AT)

- Gereglementeerd persbericht

Leasinvest Real Estate heeft eind 2017 de verdere uitbreiding van een indirecte investering in het Groothertogdom Luxemburg gerealiseerd en 100% van het Mercator gebouw in Luxemburg verhuurd alsook 25% van het in aanbouw zijnde Treesquare kantoorgebouw te Brussel. De uitbreiding van het Frun© Retailpark Asten in Oostenrijk die binnenkort wordt opgeleverd, is ook nagenoeg volledig verhuurd.

1. Publiek vastgoedcertificaat Lux Airport

Leasinvest Real Estate heeft over de laatste jaren haar participatie in het publiek vastgoedcertificaat "Lux Airport" stelselmatig verhoogd, dat 2 kantoorgebouwen (blok B en E) van ongeveer 8.465 m² omvat gelegen in het businesspark EBBC. European Bank & Business Center (EBBC) bestaat uit in totaal 6 kantoorgebouwen met een globale oppervlakte van 26.000 m² gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de Luxemburgse luchthaven. In de loop van het vierde kwartaal van 2017 heeft Leasinvest Real Estate de drempel van twee derden van de in omloop zijnde vastgoedcertificaten Lux Airport overschreden, wat volgens onze waarderingsregels er toe leidt dat deze investering niet langer - conform IAS 39 - als een financieel vast actief dient beschouwd te worden, maar als een vastgoedbelegging conform IAS 40. Dit heeft tevens tot gevolg dat de einde maart 2017 ontvangen (alsook de toekomstige) couponuitkeringen door het vastgoedcertificaat voortaan als huuromzet zullen erkend worden en dat de historisch geboekte herwaarderingsmeerwaarde in het eigen vermogen éénmalig in 2017 in het portefeuilleresultaat zal gerecycleerd worden. De desbetreffende impact voor het boekjaar 2017 zal ca. € 1,3 miljoen aan bijkomende huurinkomsten en ca. € 7,1 miljoen aan herwaarderingsmeerwaarde bedragen wat het nettoresultaat alsook de EPRA winst (enkel voor de impact op de huurinkomsten) over 2017 positief zal beïnvloeden.

Jean-Louis Appelmans, CEO: "Deze investering versterkt onze positie in het Groothertogdom Luxemburg op deze toplocatie nabij de Luxemburgse luchthaven. Leasinvest is immers reeds volle eigenaar van het gebouw EBBC (blok D)
op dezelfde site, een multi-tenant gebouw van 3.623 m² met een bezettingsgraad van meer dan 95%."

2. Verhuringen

2. 1 Mercator in Luxemburg 100% verhuurd

Op 3 mei 2017 werd via de overname van 100% van de aandelen van de vennootschap Mercator Sàrl, dochteronderneming Leasinvest Immo Lux eigenaar van het kantoorgebouw Mercator gelegen aan de route d'Arlon, nr. 110 - 112 in de Stad Luxemburg en dat 8.641 m² kantoren omvat, verdeeld over 5 verdiepingen en 104 parkeerplaatsen. Dit gebouw geniet van een uitstekende ligging in de hoofdstad van het Groothertogdom aan de route d'Arlon, één van de belangrijkste toegangswegen naar Luxemburg Stad. Mercator was op het ogenblik van de acquisitie voor 42% verhuurd Door de hoge vraag naar kantoren in Luxemburg bedraagt de bezettingsgraad inmiddels 100% door het afsluiten van 2 nieuwe huurovereenkomsten voor respectievelijk 1.918 m² en 2 770 m² kantoorruimte.

Jean-Louis Appelmans, CEO: "Mercator is een typisch 'value-add' gebouw waar we door de goede kennis van de Luxemburgse kantorenmarkt dergelijke opportuniteiten kunnen realiseren en een hoger gemiddeld rendement kunnen nastreven."

2. 2 Herontwikkeling Treesquare in CBD van Brussel reeds voor 25% voorverhuurd

Voor het gebouw Treesquare konden reeds 3 huurovereenkomsten worden afgesloten voorafgaand aan de oplevering van het gebouw eind Q1 2018. Deze huurovereenkomsten gaan alle in op 1 maart 2018 en betreffen in totaal 1.600 m2.

Voormelde verhuringen bewijzen het potentieel voor nieuwe hoogkwalitatieve en duurzame gebouwen in het Central Business District van Brussel. Verdere negotiaties met potentiële huurders zijn lopende en worden verwacht binnenkort tot bijkomende verhuringen te leiden.
  


3. Uitbreiding Frun© Retailpark Asten

Voor het Frun© Retailpark Asten is een uitbreiding gebouwd die nagenoeg volledig verhuurd is en binnenkort wordt opgeleverd. Met deze extensie van meer dan 1.000 m2 bereikt het Frun© Retailpark Asten meteen de top 10 van de grootste winkelparken in Oostenrijk (> 20.000 m2 verhuurbare oppervlakte).

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate                                                                 Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans                                                               Michel Van Geyte
Chief Executive Officer                                                                  Chief Investment Officer
T: +32 3 238 98 77                                                                                          T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be                                                     E: michel.van.geyte@leasinvest.be      

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm.VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.
Op heden (inclusief de transacties na afsluiting van het 3e kwartaal 2017) bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest op 24 januari 2018 € 902 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (35%) en Oostenrijk (11%).
Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 480 miljoen (waarde 23/01/2018).