Leasinvest Real Estate Comm. VA: Resultaten Buitengewone Algemene Vergadering van 6 november 2014 - Goedkeuring wijziging statuut naar openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV)

- Gereglementeerd persbericht

De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) heeft de Vennootschap op 1 oktober 2014 formeel bevestigd dat ze aan alle voorwaarden voldoet om, uit hoofde van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen ("GVV-Wet"), een vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ("openbare GVV") te bekomen, onder bepaalde opschortende voorwaarden en indien het "onrechtstreeks vastgoed" beneden de wettelijke grens van 20% van de geconsolideerde activa van de Vennootschap wordt gebracht[1].

De Vennootschap heeft haar "onrechtstreeks vastgoed" intussen beneden de wettelijke grens van 20% van de geconsolideerde activa van de Vennootschap gebracht. Op 4 november 2014 heeft de FSMA aan Leasinvest Real Estate ("LRE") een vergunning als openbare GVV verleend onder bepaalde opschortende voorwaarden.

 De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van LRE ("BAV") die vandaag, 6 november 2014, werd gehouden, heeft de verandering van statuut van openbare vastgoedbevak naar openbare GVV, overeenkomstig de GVV-Wet, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Aangezien geen enkel recht van uittreding werd uitgeoefend en alle opschortende voorwaarden waaraan de statutenwijziging door de BAV en de vergunning verleend door de FSMA werden onderworpen, zijn vervuld, geniet LRE onmiddellijk vanaf heden het statuut van openbare GVV.

LRE is verheugd met de goedkeuring van dit nieuwe statuut door haar aandeelhouders. Dit zal LRE toelaten om haar huidige activiteiten verder te zetten in het belang van de Vennootschap, haar aandeelhouders en andere stakeholders, en om zich consequent te positioneren als REIT (Real Estate Investment Trust) teneinde haar zichtbaarheid en haar begrip door de internationale beleggers te optimaliseren.

 

Leasinvest Real Estate Comm. VA

Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451

RPR Brussel 0436.323.915

(de "Vennootschap")

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Leasinvest Real Estate

Jean-Louis Appelmans

CEO

T: +32 3 238 98 77

E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

 

Leasinvest Real Estate Comm. VA

GVV Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen retailgebouwen, kantoren en logistieke panden in het Groothertogdom Luxemburg en België. Op heden omvat de vastgoedportefeuille van Leasinvest 32 sites, waarvan er 18 gelegen zijn in het Groothertogdom Luxemburg en 14 in België, met een totale vastgoedwaarde van € 709 miljoen.

De GVV noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 435 miljoen (waarde 5 november 2014).


[1] Voor meer informatie, wordt o.a. verwezen naar het Informatiememorandum en het persbericht van 3 oktober 2014 van de Vennootschap met betrekking tot het "Voorstel tot wijziging statuut in een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap", zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.leasinvest.be).