Leasinvest Real Estate Comm. VA: Resultaten van de private plaatsing van de scrips

- Gereglementeerd persbericht

Leasinvest Real Estate Comm. VA kondigt aan dat na de private plaatsing van de scrips 100% van de openbare aanbieding van nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders werd onderschreven.

Vandaag, 20 juni 2013, werden de 341.177 niet-uitgeoefende voorkeurrechten aan institutionele beleggers in België en de Europees Economische Ruimte aangeboden via een procedure van versnelde plaatsing van scrips aan de prijs van 0,05 EUR per scrip. De institutionele beleggers hebben alle niet-uitgeoefende voorkeurrechten aangekocht. Door hun aankoop van scrips hebben deze beleggers er zich onherroepelijk toe verbonden de scrips uit te oefenen en in te schrijven op nieuwe aandelen in de ratio 3 nieuwe aandelen voor 13 scrips aan een inschrijvingsprijs van 65,5 EUR per nieuw aandeel.

De netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) die aan de houders van niet-uitgeoefende rechten toekomt bedraagt 0,05 EUR per coupon nr. 15. Dit bedrag zal vanaf 25 juni 2013 betaald worden aan de houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten. De houders van niet-uitgeoefende rechten verbonden aan aandelen op naam zullen van Leasinvest Real Estate richtlijnen ontvangen die te volgen zijn om de netto-opbrengst te bekomen. De houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten verbonden aan aandelen op effectenrekening zullen door hun financiële instelling op de hoogte worden gebracht van de te volgen procedure om de hen toekomende netto-opbrengst te bekomen. De houders van niet-uitgeoefende rechten verbonden aan aandelen aan toonder zullen het bedrag ontvangen bij aanbieding van coupon nr. 15.

De definitieve resultaten van de kapitaalverhoging worden bekendgemaakt op vrijdag 21 juni 2013 via een persbericht op de website van Leasinvest Real Estate Comm. VA en een publicatie in De Tijd en L'Echo.

De betaling van de prijs voor de nieuwe aandelen waarop is ingeschreven met voorkeurrechten en met scrips, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op NYSE Euronext Brussels worden verwacht plaats te vinden op dinsdag 25 juni 2013.

De verhandeling van de aandelen van Leasinvest Real Estate Comm. VA op NYSE Euronext Brussels zal hervatten op 21 juni 2013 vanaf de opening van de markten.


Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm.VA
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, retailpanden en logistieke gebouwen in België en het Groothertogdom Luxemburg. Op heden omvat de vastgoedportefeuille van Leasinvest 53 gebouwen, waarvan er 37 gelegen zijn in België en 16 in het Groothertogdom Luxemburg, met een totale vastgoedwaarde van ongeveer € 600 miljoen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 271 miljoen euro (waarde 19 juni 2013).