Leasinvest Real Estate Comm. VA: Stijging van de bezettingsgraad van The Crescent tot 62,5%. Desinvesteringen voor € 7 miljoen.

- Gereglementeerd persbericht

Stijging bezettingsgraad van The Crescent

Eind december 2012 werd er een dienstenovereenkomst afgesloten voor ons businesscentrum The Crescent met een filiaal van een multinationale onderneming.

Dit contract heeft betrekking op een totale kantooroppervlakte van 2.300 m² en werd afgesloten voor een vaste duur van 6 jaar, dat zal ingaan op 01/07/2013.

De bezettingsgraad van The Crescent zal daardoor verbeteren van 50% naar 62,5%.

Jean-Louis Appelmans, CEO van Leasinvest Real Estate: "De verdere bezetting van The Crescent bewijst dat deze site, die werd omgevormd in een technologisch en duurzaam businesscenter,  een antwoord biedt aan bedrijven die op zoek zijn naar  een nieuwe vorm van flexibele huisvesting binnen een technologische omgeving, waar een waaier aan diensten verleend wordt, en dat hun ecologisch imago ondersteunt. Door de verhoogde bezettingsgraad van The Crescent verbetert de algemene bezettingsgraad van Leasinvest licht."

Dit dossier werd gerealiseerd met tussenkomst van Cushman & Wakefield.

Desinvesteringen voor € 7 miljoen

In uitoefening van een voorheen aangegane verkoopverplichting heeft Leasinvest Real Estate eind december 2012 de kasteelhoeve "Torenhof" (gelegen te Merelbeke), die werd omgevormd tot een businesscentrum, verkocht aan Axxes Certificates NV voor een bedrag van € 3,3 miljoen (exclusief kosten en BTW).
Leasinvest Immo Lux SA (100% filiaal van Leasinvest Real Estate) heeft in het Groothertogdom Luxemburg midden december 2012 voor een netto bedrag van € 915.200 een verdieping verkocht van het kantoorgebouw "Mercure" in mede-eigendom (gelegen aan de avenue de la Gare in Stad Luxemburg) waarin Leasinvest Immo Lux nog 2 verdiepingen heeft.
Begin januari 2013 werd het voorste gedeelte van de Vierwindensite (gelegen te Nossegem) verkocht door Leasinvest Real Estate aan Immobilière ASCO NV voor een netto bedrag van € 3 miljoen.
Op deze drie verkopen werd een beperkte meerwaarde gerealiseerd.

 


Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
Investor Relations
T: +32 3 238 98 77 - E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be - W: www.leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm. VA
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.

De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van 275 miljoen euro (waarde 10 januari 2013).