Leasinvest Real Estate Comm. VA: Toelichting van de zaakvoerder over het voorbije boekjaar 2018

- Gereglementeerd persbericht

Voor het boekjaar 2018 noteren we volgende kerndata:

  • De EPRA winst1 stijgt met 13,7% van € 27,5 miljoen eind 2017 naar € 31,3 miljoen (€ 6,03 per aandeel vs € 5,57 per aandeel)
  • Dividend neemt toe van € 5,00 tot € 5,10 bruto per aandeel
  • De schuldgraad is gedaald van 57,14% naar 53,53%
  • De financieringskost daalt van 2,99% op 31/12/2017 naar 2,59% eind 2018
  • Succesvolle kapitaalverhoging van € 84 miljoen gerealiseerd op 4 oktober 2018
  • 3 belangrijke acquisities: 2 bijkomende EBBC gebouwen in het Groothertogdom Luxemburg, Montoyer 14 in Brussel CBD en het iconisch gebouw Hangar 26-27 in Antwerpen 


1 Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures – APM) in de zin van de ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*) en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht.

Bijlage