Leasinvest Real Estate Comm. VA: Toelichting van de zaakvoerder over het voorbije boekjaar 2020

- Gereglementeerd persbericht

KERNDATA

Voor het boekjaar 2020 noteren we volgende kerndata:

  • Corona-impact van -6.5% op huuromzet
  • De EPRA winst daalt met 12% van € 40,5 miljoen eind 2019 tot € 35,6 miljoen (€ 6,01 per aandeel vs € 6,83 per aandeel)
  • Financiële headroom van € 83 miljoen
  • Dividendvoorstel gehandhaafd op € 5,25 bruto per aandeel
  • Bezettingsgraad stijgt van 90,46% eind 2019 tot 91,62%
  • Gemiddelde financieringskost wordt verwacht sterk te dalen ten gevolge van vervroegde terugbetaling van derivaten

Bijlage