Leasinvest Real Estate Comm. VA: Toelichting van de zaakvoerder over Q1 2019

- Gereglementeerd persbericht

Highlights:

  • De EPRA winst1 stijgt met 41,3% van € 6,86 miljoen per eind maart 2018 naar € 9,69 miljoen per eind maart 2019  (€ 1,39 per aandeel vs € 1,63 per aandeel)
  • De huurinkomsten stijgen met 17,5% van € 14,6 miljoen per 31 maart 2018 naar € 17,2 miljoen
  • De schuldgraad is verder gedaald van 53,53% eind 2018 naar 52,17% op eind maart 2019
  • De financieringskost daalt verder van 2,59% op 31/12/2018 naar 2,47% in Q1 20191 Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures – APM) in de zin van de ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*) en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht.


Bijlage