Leasinvest Real Estate Comm. VA: Toelichting van de zaakvoerder over Q1 2021

- Gereglementeerd persbericht

KERNDATA

Voor Q1 2021 noteren we volgende kerndata:

  • De EPRA winst bedraagt eind maart 2021 € 7,2 miljoen wat in lijn ligt met eind maart 2020 (€ 7,3 miljoen)
  • De bezettingsgraad stijgt van 91,62% (31/12/2020) naar 92,05%
  • De financieringskost daalt tot 2,23% (2020: 2,35%)
  • De schuldgraad neemt af van 55,58% eind 2020 tot 54,56%
  • Voorstel tot goedkeuring van de dividenduitkering over boekjaar 2020 van € 5,25 bruto per aandeel (dezelfde dividenduitkering als over boekjaar 2019) waarvan de goedkeuring vandaag wordt voorgelegd aan de algemene vergadering om 16u.

Bijlage