Leasinvest Real Estate Comm. VA: Toelichting van de zaakvoerder over Q3 2019

- Gereglementeerd persbericht

Highlights:

  • De EPRA winst1 stijgt met 25,3% van € 25,1 miljoen per eind september 2018 naar € 31,5 miljoen per eind september 2019 (€ 5,08 per aandeel2 vs € 5,31 per aandeel)
  • De huurinkomsten stijgen met 16,2% van € 41,9 miljoen per 31 september 2018 naar € 48,7 miljoen
  • De netto-actiefwaarde aandeel groep EPRA bereikt € 91,1 vs € 88,7 op 31/12/2018
  • De financieringskost daalt verder van 2,59% op 31/12/2018 naar 2,27% in Q3 20191 Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures – APM) in de zin van de ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*) en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht.

2 Op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen na kapitaalverhoging op 04/10/2018.


Bijlage