Leasinvest Real Estate Comm. VA: Toelichting van de zaakvoerder over Q3 2020

- Gereglementeerd persbericht

Voor Q3 2020 noteren we volgende kerndata:

De EPRA winst daalt van € 31,5 miljoen eind september 2019 naar € 28,7 miljoen (€ 5,31 per aandeel vs € 4,84 per aandeel)

De schuldgraad is gedaald van 58,07% op 30/06/2020 tot 56,54%

De bezettingsgraad is gestegen tot 92,01% versus 90,46% op 31/12/2019

Bijlage