Leasinvest Real Estate Comm. VA: Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het derde kwartaal van het boekjaar 2012 (01/07/12-31/10/12) en de eerste negen maanden van 2012

- Gereglementeerd persbericht

Vastgoedportefeuille stijgt over 9 maanden met 21,3%
Succesvolle investering verhoogt deel retail tot 30%
Het Groothertogdom Luxemburg maakt 51% uit van directe vastgoedportefeuille
Hoger netto courant en netto resultaat

Activiteiten gedurende het derde kwartaal van het boekjaar 2012

1. Onderschrijving van alle vastgoedcertificaten in kader van herfinanciering Knauf Shopping Center In Luxemburg

In augustus 2012 werd er een principeakkoord onder opschortende voorwaarden getekend met de eigenaar van twee shopping centra gelegen in het Noorden van het Groothertogdom Luxemburg.

In uitvoering van deze overeenkomst heeft Leasinvest Real Estate begin september jl. via haar 100% filiaal Leasinvest Immo Lux SA voor een waarde van 74,5 miljoen euro privé uitgegeven vastgoedcertificaten onderschreven in het kader van de herfinanciering van het shopping center Knauf gelegen te Schmiede.

Dit shopping center bestaat uit een 40-tal winkels met meer dan 30.000 m² commerciële oppervlakte en is reeds tientallen jaren de belangrijkste aantrekkingspool in het shopping center gebeuren in het Noorden van Luxemburg. Het shopping center is voor 100% verhuurd  aan verschillende gekende retail enseignes. 

2. Verwerving van alle aandelen van RAB Invest NV

Leasinvest Real Estate heeft eveneens begin september 2012, 100%  verworven van de aandelen van RAB Invest NV, die het nieuwe rijksarchief te Brugge heeft gebouwd , dat door de Federale overheid vertegenwoordigd door Regie der Gebouwen  wordt gehuurd voor een vaste duur van 25 jaar.

Kerncijfers op 30/09/12 en over het derde kwartaal 2012

De huurinkomsten van Leasinvest Real Estate over de eerste negen maanden van 2012 zijn vergelijkbaar met de huurinkomsten over de eerste negen maanden van het vorige boekjaar (2012: 27.446 duizend euro; 2011: 27.387 duizend euro). Deze evolutie omhelst enerzijds een toename ingevolge de succesvolle verhuringen en de pro rata bijdrage van Knauf Shopping Center Schmiede en Rijksarchief te Brugge. Deze toename werd echter  gecompenseerd als gevolg van de in mei 2011 uitzonderlijk ontvangen huurgarantievergoeding in het kader van het gebouw The Crescent en de ontvangen huurgarantie mbt Canal Logistics in het eerste kwartaal van 2011.

Bij gelijkblijvende portefeuille nemen de huurinkomsten (excl. ontvangen huurgaranties in 2011) toe met 12,5% of 1.084 duizend euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De huurinkomsten over het derde kwartaal van 2012 zijn met 16% toegenomen vergeleken met de huurinkomsten over het derde kwartaal van het vorige boekjaar en bedragen 9.651 duizend euro in vergelijking met 8.318 duizend euro, voornamelijk als gevolg van de succesvolle verhuringen en de bijdrage van Knauf Shopping Center Schmiede en Rijksarchief te Brugge.

Het netto courant resultaat[1] over de eerste negen maanden bedraagt 15,3 miljoen euro (hetzij 3,81 euro per aandeel[2]), in vergelijking met 14,8 miljoen euro (hetzij 3,71 euro per aandeel) voor dezelfde periode vorig jaar. De toename van het netto courant resultaat wordt naast de toename van de huurinkomsten verder hoofdzakelijk verklaard door een lager netto financieel resultaat (exclusief het effect van de mark-to-market van de niet effectieve financiële instrumenten) over de eerste negen maanden van 2012 in vergelijking met dezelfde periode in 2011.

Het netto resultaat over de eerste negen maanden bedraagt 14 miljoen euro (hetzij 3,49 euro per aandeel), in vergelijking met 9,4 miljoen euro (hetzij 2,36 euro per aandeel) voor dezelfde periode vorig jaar.

Op het einde van het derde kwartaal van het boekjaar 2011 bedraagt het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) 250,6 miljoen euro (31/12/11: 261,8 miljoen euro). De daling is te wijten aan het in mei 2012 uitbetaalde dividend over 2011 en de negatieve reële waarde van de effectieve rente-indekkingen.

Per 30/09/12 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel 62,47 euro (31/12/11: 65,51 euro). Op 30/09/12 noteert het aandeel van Leasinvest Real Estate op 66 euro, wat 6% hoger is dan de intrinsieke waarde.

De reële waarde[3] van de vastgoedportefeuille (inclusief projectontwikkelingen en het Rijksarchief te Brugge welke voorgesteld werd als een financiële leasing) bedraagt 600,3 miljoen euro op 30/09/12 t.o.v. 505,7 miljoen euro op 30/06/12 en 504,4 miljoen euro op 31/12/11. De toename is voornamelijk het gevolg van de investering in Luxemburg en de verwerving van het Rijksarchief te Brugge. De globale directe en indirecte vastgoedportefeuille (inclusief de participatie in Retail Estates NV) bedraagt op 30/09/12 634,9 miljoen euro.

Door de gerealiseerde transacties neemt het aandeel kantoren in de directe portefeuille verder af van 54% naar 45% en neemt het aandeel retail toe van 20% tot 30%. Tevens wordt het aandeel van de directe portefeuille groter in het Groothertogdom Luxemburg (51%) dan in België (49%).

Door de uitgevoerde investeringstransacties is de schuldgraad gestegen tot 56,12% (47,29% op 31/12/11). De bezettingsgraad[4] nam toe tot 94,45% op 30/09/12 tegenover 92,57% op 31/12/11 vnl. als gevolg van de succesvolle verhuringen en de gerealiseerde investeringstransacties.

De bruto huurrendementen bedroegen 7,34% (31/12/11: 7,23%) op basis van de reële waarde en 7,16% (31/12/11: 7,05%) op basis van de investeringswaarde.

Vooruitzichten

Buiten uitzonderlijke omstandigheden en onvoorziene minwaarden op de bestaande vastgoedportefeuille en rente-indekkingen, verwacht de vennootschap in 2012 een beter netto resultaat en een vergelijkbaar netto courant resultaat te realiseren dan in 2011. De raad van bestuur verwacht het dividend 2012 in lijn met 2011 te kunnen handhaven.

14 november 2012,
De zaakvoerder

Voor meer informatie, neem contact op met:

Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
Investor Relations
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be
W www.leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm. VA

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van 272 miljoen euro (waarde 12 november 2012).[1] Het netto courant resultaat wordt berekend als het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat enerzijds en de variaties in de reële waarde van de niet effectieve rente-indekkingen anderzijds.

[2] De gegevens per aandeel worden berekend op basis van het aantal aandelen deelgerechtigd in het resultaat van de periode (4.012.832)

[3] Reële waarde ('fair value'): de investeringswaarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten zijn afgetrokken. De reële waarde is de boekwaarde onder IFRS.

[4] De bezettingsgraad wordt berekend op basis van de geschatte huurwaarde. Alle gebouwen uit de Leasinvest Real Estate portefeuille worden in aanmerking genomen inclusief deze met een ontvangen huurgarantie, met uitzondering van de projectontwikkelingen.