Leasinvest Real Estate Comm. VA verkoopt semi-industrieel deel van Brixton Business Park in Zaventem

- Niet-gereglementeerd persbericht

Vandaag is de akte verleden voor de verkoop van het semi-industrieel gedeelte van het Brixton Business Park te Zaventem, zoals reeds aangekondigd in het laatste persbericht aangaande de jaarresultaten 2020. De koper is een filiaal van Exeter Property Group. Knight Frank trad op als makelaar in deze transactie.

Het Brixton Business Park omvat 5 semi-industriële gebouwen met een totale oppervlakte van 18.788 m². Deze desinvestering past volledig binnen de strategie van Leasinvest die gericht is op het verkopen van niet-strategische panden en te focussen op nieuwe duurzame projecten. De huidige gunstige marktsituatie liet toe om dit type vastgoed succesvol te verkopen.

Deze desinvestering heeft eveneens gunstige effecten op financieel vlak: niet alleen daalt de schuldgraad nu tot het gewenste niveau van minder dan 55%, ook heeft de gerealiseerde meerwaarde op deze transactie ons toegelaten om een gedeelte van onze derivatenportefeuille vervoegd af te lossen en zo de gemiddelde financieringskost verder te verlagen in navolging van de aflossing van december 2020.


Michel Van Geyte, CEO: “We nemen met enige nostalgie afscheid van deze site die sinds de opstart in 1999 deel uitmaakt van onze portefeuille. Het is evenwel een noodzakelijke stap in het verder duurzaam maken van onze vastgoedportefeuille.”

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op 31/12/2020 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,14 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (56%), België (28%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 450 miljoen (waarde 25/02/2021).

Bijlage