Leasinvest Real Estate Comm. VA: Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 mei 2013

- Gereglementeerd persbericht

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 21 mei 2013 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van Leasinvest Real Estate, afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

2. Dividend boekjaar 2012

De gewone algemene vergadering heeft beslist om op 27/05/13 een dividend uit te keren van bruto 4,40 euro en netto, na inhouding van 25% roerende voorheffing, 3,30 euro per aandeel.

De betaling van het dividend zal gebeuren tegen afgifte van coupon n°14 vanaf 27/05/13 bij de financiële instellingen Bank Delen (hoofdbetaalagent), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank en Bank Degroof.

Aangezien de uitbetalingsdatum 27/05/13 is, is de Ex-date 22/05/13 en de Record date 24/05/13.

Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Micheline Paredis                                                              Jean-Louis Appelmans
Secretary General                                                             CEO
T: +32 3 238 98 77                                                            T: +32 3 238 98 77
E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be                      E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm. VA

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, retailpanden en logistieke gebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.

De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van 313 miljoen euro (waarde 20/05/2013).