Leasinvest Real Estate Comm. VA: Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 19 mei 2014

- Gereglementeerd persbericht

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 19 mei 2014 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van Leasinvest Real Estate, afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

 

2. Dividend boekjaar 2013

De gewone algemene vergadering heeft beslist om op 26 mei 2014 voor alle aandelen die bestonden vóór de publieke kapitaalverhoging van juni 2013 een dividend uit te keren van bruto 4,50 EUR of netto, vrij van roerende voorheffing (o.b.v. 25%), 3,375 EUR. Het pro rata dividend voor de periode vóór de publieke kapitaalverhoging bedraagt 2,14 EUR bruto (netto 1,605 EUR), en het pro rata bruto dividend voor de nieuwe aandelen, gecreëerd naar aanleiding van de publieke kapitaalverhoging, bedraagt bruto 2,36 EUR (netto 1,77 EUR).

De betaling van het dividend zal gebeuren bij de financiële instellingen Bank Delen (main paying agent), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank en Bank Degroof, tegen afgifte van:

coupon nr. 16, hetzij bruto 2,14 EUR, op 4 juni 2013 (na beurssluiting) onthecht van de bestaande aandelen vóór de publieke kapitaalverhoging, die het recht vertegenwoordigt op het pro rata dividend voor het boekjaar 2013, berekend pro rata temporis voor de periode tussen 1 januari 2013 en de uitgiftedatum van de nieuwe aandelen, zijnde 25 juni 2013; en

coupon nr. 17, hetzij bruto 2,36 EUR, die het dividend vertegenwoordigt voor de periode na de uitgiftedatum van de nieuwe aandelen en 31 december 2013.

3. Uitgiftevoorwaarde 6.3. van de private uitgifte van een obligatielening van 20 miljoen EUR

De gewone algemene vergadering keurt Uitgiftevoorwaarde 6.3. goed van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 4 december 2013 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in het Plaatsingsmemorandum voor de private plaatsing van de obligaties d.d. 19 november 2013, houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een Controlewijziging (i.e. een Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling), overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen; zoals vereist in het tweede lid van dat artikel zal dit besluit worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4. Uitgiftevoorwaarden 7.2 en 20.6 van het gesyndiceerd krediet van 22.500.000 EUR

De gewone algemene vergadering keurt Uitgiftevoorwaarden 7.2 en 20.6 goed van het gesyndiceerd krediet aangegaan door de Vennootschap op 23 december 2013 en de rechten van de kredietverstrekkers, zoals opgenomen in de kredietovereenkomst, en in het bijzonder de daarin opgenomen change of control clausule, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen; zoals vereist in het tweede lid van dat artikel zal dit besluit worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Hernieuwing van machtigingen aan de zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen

De buitengewone algemene vergadering keurt de hernieuwing van de machtigingen aan de zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen goed.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Leasinvest Real Estate

Micheline Paredis                                                              Jean-Louis Appelmans

Secretary General                                                             CEO

T: +32 3 238 98 77                                                            T: +32 3 238 98 77

E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be                      E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

 

Leasinvest Real Estate Comm. VA

 

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen retailgebouwen, kantoren en logistieke panden in het Groothertogdom Luxemburg en België. Op heden omvat de vastgoedportefeuille van Leasinvest 33 sites, waarvan er 18 gelegen zijn in het Groothertogdom Luxemburg en 15 in België en, met een totale vastgoedwaarde van 711 miljoen euro.

De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 395 miljoen euro (waarde 16 mei 2014).