Leasinvest Real Estate Comm.VA: Halfjaarlijks financieel verslag 2016

- Gereglementeerd persbericht

Highlights eerste jaarhelft 2016

 

  • De positieve verwachtingen voor 2016 worden bevestigd door de gerealiseerde cijfers 30/06/2016
  • Stijging geïnde huurinkomsten van € 25,1 miljoen tot € 28,4 miljoen (+13%)
  • Het netto courant resultaat op 30/06/2016 is gestegen tot € 14,9 miljoen of € 3,02 per aandeel (+34%)
  • Het nettoresultaat is toegenomen van € 13,4 miljoen tot € 15,2 miljoen of € 3,08 per aandeel (+13%)
  • Hoge bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille op 97,5%
  • Globale vastgoedportefeuille (1) bedraagt € 885 miljoen na verkoop van het opgeleverde project Royal20
  • Netto actief (aandeel groep) per aandeel EPRA bedraagt € 80,0
  • De schuldgraad is per 30/06/2016 gedaald tot 56,68% (2)
  • Herontwikkelingen in België en Luxemburg op schema
  • Montoyer 63 succesvolle ondertekening vruchtgebruik Europees Parlement voor 21 jaar vast

 

(1) De globale vastgoedportefeuille bestaat uit de directe (gebouwen) en indirecte (vnl. participatie in Retail Estates) vastgoedportefeuille.

(2) Na aftrek van de beschikbare liquide middelen op 30/06/2016 daalt deze schuldgraad tot 55,8%.

 

investor.relations@leasinvest.be

www.leasinvest.be