Leasinvest Real Estate doet een openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van 50 miljoen EUR en voor een totaal verwacht maximum bedrag van 75 miljoen EUR

- Gereglementeerd persbericht

Leasinvest Real Estate Comm. VA (de "Emittent") deelt mee dat het een openbaar aanbod doet in België van obligaties met vervaldatum 9 oktober 2019, voor een minimum bedrag van 50 miljoen EUR en voor een totaal verwacht maximum bedrag van 75 miljoen EUR.

De vaste rente bedraagt 3,75% bruto per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van 1.000 EUR. De uitgifteprijs bedraagt 101,875% van het nominale bedrag, namelijk 1.018,75 EUR per coupure (inbegrepen de verkoops- en distributievergoeding van 1,875% ten laste van de particuliere belegger).De intekenperiode loopt van 27 september 2013 (9.00u) tot en met 4 oktober 2013 (12.00u), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 9 oktober 2013. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels.

Belfius Bank NV/SA, BNP Paribas Fortis NV/SA en ING Bank N.V., Belgian Branch treden op als joint lead managers voor deze uitgifte. ING treedt op als coordinator.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, en de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 25 september 2013 (voor beursopening) op de maatschappelijke zetel van Leasinvest Real Estate Comm. VA (te Lenniksebaan 451, 1070 Brussel), en ook beschikbaar is vanaf 25 september 2013 op de website van Leasinvest Real Estate Comm. VA (www.leasinvest.be) en ook op de website van Belfius Bank NV/SA (www.belfius.be/leasinvestRE), BNP Paribas Fortis NV/SA (www.bnpparibasfortis.be/emissies) en ING Bank N.V., Belgian Branch (www.ing.be - onder "Beleggen - Obligaties").

De opbrengst van de obligaties zal gebruikt worden voor de concretisering van de strategie van Leasinvest Real Estate Comm. VA en om tevens de financieringsbronnen te diversifiëren.

 

Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm. VA

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen retailpanden, kantoren en logistieke gebouwen in het Groothertogdom Luxemburg en in België. De geconsolideerde vastgoedportefeuille omvat 53 gebouwen en vertegenwoordigt een totale oppervlakte van 424.858 m².

De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 341 miljoen (waarde 24/09/2013).

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen).

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.

In de Europese Economische Ruimte (behalve België) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd).

Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De Emittent is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.