Leasinvest Real Estate finaliseert verkoop kantoorgebouw Royal20 in het Groothertogdom Luxemburg

- Gereglementeerd persbericht

Op 30/06/2016 werd, volgens de vooropgestelde planning, de 2e notariële akte verleden betreffende de verkoop op termijn (1) van het opgeleverde kantoorgebouw Royal20 gelegen aan de boulevard Royal in het centrum van de stad Luxemburg in het Groothertogdom Luxemburg, voor een bedrag van € 62,5 miljoen (exclusief BTW) (2) aan een privé investeerder. Het gebouw is volledig verhuurd ingevolge een huurovereenkomst afgesloten eind 2014 (1).

De succesvolle realisatie van het kantoorgebouw Royal 20 binnen de vooropgestelde termijn is een perfect voorbeeld van gedurfd en berekend ondernemerschap van Leasinvest Immo Lux om van het oude Hôtel Rix een referentiepunt op de Boulevard Royal te maken. De uitstraling van dit door het Franse gerenommeerde architectenbureau Christian de Portzamparc in diamantvorm ontworpen nieuw kantoorgebouw zal een sterk architectonisch ijkpunt voor de Stad Luxemburg worden.

Leasinvest Real Estate en haar 100% dochteronderneming Leasinvest Immo Lux wensen kwalitatieve en duurzame gebouwen neer te zetten waarmee de huurders zich kunnen vereenzelvigen en zich daardoor kunnen onderscheiden t.o.v. andere kantoorgebouwen die op de markt worden aangeboden. Naar de gemeenschap en de vastgoedmarkt toe wensen wij onze rol als creatieve vastgoedinvesteerder te bevestigen.

 

Jean-Louis Appelmans, CEO: "Leasinvest is trots om het kantoorgebouw Royal20 gerealiseerd te hebben want het is één van onze mooiste realisaties en het beste voorbeeld van de manier waarop Leasinvest Real Estate waarde creëert, niet alleen voor haar aandeelhouders, maar ook voor de omgeving waarin de vennootschap actief is."

 

De schuldgraad van Leasinvest Real Estate zal door deze transactie naar onze schatting verder dalen tot minder dan 57% (rekening houdend met de betaling van het dividend (in mei 2016) over het boekjaar 2015 voor een totaalbedrag van € 23 miljoen).

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Leasinvest Real Estate

Jean-Louis Appelmans

CEO

E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

 

Leasinvest Real Estate Comm.VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels, kantoren en logistieke gebouwen in het Groothertogdom Luxemburg, België en Zwitserland.

Op 31/03/2016 bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest meer dan € 871 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (41%) en Zwitserland (5%). Leasinvest is bovendien de grootste vastgoedinvesteerder in Luxemburg.

De portefeuille is geïnvesteerd in retail (42,1%), kantoren (42,3%) en logistiek (15,6%).

De GVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van bijna € 550 miljoen (waarde 5 juli 2016).

 

  1. Verwijzing i.v.m. de verkoop op termijn naar de voorgaande persberichten d.d.20/04/2015, 18/02/2016 en 17/05/2016.
  2. De overeengekomen waarde houdt rekening met de voorschriften van artikel 40 §1 van de wet van 12 mei 2014 met betrekking tot GVVSs.